Құрылымдық бөлімшелер

Құрылымдық бөлімшелердің міндеттері мен функциялары

Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау бөлімі  (Бөлім басшысы – Ш. Т. Байсеитова) :

 • Астана қаласының аумағында қаржы тәртібін нығайту және экономикалық тұрақтылықты қамтамасыз ету мақсатында жергілікті бюджет қаражатын, мемлекет және квазимемлекеттік сектор субъектілері активтерін тиімді басқаруды және пайдалануды талдау, бағалау және тексеру;
 • Бюджетке қаржаттың өтелуін,  жұмыстардың , қызмет көрсетулер мен тауарларды жеткізуді және (немесе) анықталған бұзушылықтар сомасының есептемесін көрсету арқылы қалпына келтіру  және  аудиторлық іс-шаралар нәтижелері бойынша кінәлі тұлғаларды жауапкершілікке тартуды қамтамасыз ету.

Жоспарлау, талдау және есептеме бөлімі  (Бөлім басшысы – А. Ж. Самарбекова):

 • Аудиторлық және сараптамалық-талдау іс-шараларын жоспарлау;
 • Құзыреті шеңберінде Тексеру комиссиясының қызметін жоспарлау;
 • Тексеру комиссиясы қызметінің нәтижелерін дайындау және талдау.

Құқықтану қамтамасыз ету және сапаны бақылау бөлімі (Бөлім басшысы –А. Н. Әлназарова):

 • Мемлекеттік орган қызметінде заңдылықтың сақталуын қамтамасыз ету;
 • Тексеру комиссиясының заңнаманы қолдану практикасын қорыту;
 • Қазақстан Республикасының заңнамасын насихаттау және түсіндіру, құзыреті шегінде жалпыға бірдей құқықтық оқытуды ұйымдастыру;
 • Негізгі қызмет бойынша және аудиторлық іс-шараның нәтижелері бойынша құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу.
 • Аудиторлық және сараптамалық-талдау іс-шараларының мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарына сәйкестігіне сапалық  бақылауды жүзеге асыру;
 • Аудиторлық қорытындыда берілген ұсынымдардың және тексеру комиссиясы нұсқамалары тармақтарының орындалуына  сапалық  бақылауды жүзеге асыру.

Персоналды басқару қызметі (Бөлім басшысы –  Н. К. Токушева):

 • Тексеру комиссиясының персоналды басқару жүйесінің тұтастығын қалыптастыру;
 • Тексеру комиссиясының персоналды басқарудың тұтас жүйесі шеңберінде мемлекеттік қызметті өткеруді қамтамасыз ету;
 • Тексеру комиссиясында корпоративтік мәдениетті қалыптастыру және қолайлы әлеуметтік-психологиялық еңбек ахуалын дамыту.