Бюджеттік бағдарламалар

Тексеру комиссиясының 2024 жылға арналған бюджеті туралы ақпарат

   мың теңге

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Атауы

2024 жылға бюджет

001

015

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

434 969

003

000

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 807

Барлығы:

436 776

 Астана қаласы бойынша тексеру комиссиясының 2024 жылға арналған бюджетінің толық жазылуы

Астана қаласы бойынша Тексеру комиссиясының қызметі екі бюджеттік бағдарламадан қаржыландырылады. Тексеру комиссиясының бекітілген бюджеті 436 млн. 776 мың теңгені құрады, оның ішінде:

395 млн.426 мың теңге – 001 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бағдарламасы бойынша, оның ішінде:

 • 203 млн. 747 мың теңге – жалақы шығындары;
 • 23 млн. 393 мың теңге – салықтар;
 • 30 млн. 618 мың теңге – автокөлік қызметтері;
 • 4 млн. 245 мың теңге – байланыс қызметтерін төлеу;
 • 164млн. 161 мың теңге – басқа қызметтер мен жұмыстар ((есептеу техникасына, сайтқа, серверлік жабдыққа, бейнебақылау, қолжетімділікті бақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету, ЭҚАБЖ сүйемелдеу, жариялау қызметтері, сараптамалық қызметтер, полиграфиялық қызметтер, арттыру және қайта даярлау және т. б.);
 • 8 млн. 805 мың теңге – кеңсе тауарларын сатып алу.

1 млн. 807 мың теңге  003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бағдарламасы, оның ішінде:

 • негізгі құралдарды сатып алу - 1 млн. 807 мың теңге (ноутбук сатып алу).


Тексеру комиссиясының 2023 жылға арналған бюджеті туралы ақпарат

   мың теңге

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Атауы

2023 жылға бюджет

001

015

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

395 426

003

000

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 807

Барлығы:

397 233

Астана қаласы бойынша тексеру комиссиясының 2023 жылға арналған бюджетінің толық жазылуы

Астана қаласы бойынша Тексеру комиссиясының қызметі екі бюджеттік бағдарламадан қаржыландырылады. Тексеру комиссиясының бекітілген бюджеті 397 млн. 233 мың теңгені құрады, оның ішінде:

395 млн.426 мың теңге – 001 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бағдарламасы бойынша, оның ішінде:

 • 201 млн. 576 мың теңге – жалақы шығындары;
 • 20 млн. 469 мың теңге – салықтар;
 • 26 млн. 205 мың теңге – автокөлік қызметтері;
 • 3 млн. 678 мың теңге – байланыс қызметтерін төлеу;
 • 139 млн. 499 мың теңге – басқа қызметтер мен жұмыстар ((есептеу техникасына, сайтқа, серверлік жабдыққа, бейнебақылау, қолжетімділікті бақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету, ЭҚАБЖ сүйемелдеу, жариялау қызметтері, сараптамалық қызметтер, полиграфиялық қызметтер, арттыру және қайта даярлау және т. б.);
 • 3 млн. 999 мың теңге – кеңсе тауарларын сатып алу.

1 млн. 807 мың теңге  003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бағдарламасы, оның ішінде:

 • негізгі құралдарды сатып алу - 1 млн. 807 мың теңге (ноутбук сатып алу).


Тексеру комиссиясының 2022 жылға арналған бюджеті туралы ақпарат

мың теңге

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Атауы

2022 жылға бюджет

001

015

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

418 959

003

000

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 783

Барлығы:

420 742

Астана қаласы бойынша тексеру комиссиясының 2022 жылға арналған бюджетінің толық жазылуы

Астана қаласы бойынша Тексеру комиссиясының қызметі екі бюджеттік бағдарламадан қаржыландырылады. Тексеру комиссиясының бекітілген бюджеті 420 млн. 742 мың теңгені құрады, оның ішінде:

418 млн. 959 мың теңге – 001 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бағдарламасы бойынша, оның ішінде:

 • 296 млн. 542 мың теңге – жалақы шығындары;
 • 29 млн. 143 мың теңге – салықтар;
 • 18 млн. 292 мың теңге – автокөлік қызметтері;
 • 1 млн. 957 мың теңге – байланыс қызметтерін төлеу;
 • 70 млн. 040 мың теңге – басқа қызметтер мен жұмыстар ((есептеу техникасына, сайтқа, серверлік жабдыққа, бейнебақылау, қолжетімділікті бақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету, ЭҚАБЖ сүйемелдеу, жариялау қызметтері, сараптамалық қызметтер, полиграфиялық қызметтер, арттыру және қайта даярлау және т. б.);
 • 1 млн. 583 мың теңге - ел ішіндегі іссапар және қызметтік сапарлар;
 • 1 млн. 402 мың теңге – кеңсе тауарларын сатып алу.

1 млн. 783 мың теңге  003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бағдарламасы, оның ішінде:

 • негізгі құралдарды сатып алу - 1 млн.783 мың теңге (графикалық планшет, ксерокс, автоматты таратқыш, су диспенсері).


«Астана қаласы бойынша Тексеру комиссиясы» ММ 2023-2025 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама

Бұйрық №97

Бұйрық №62

Утвержденная 2022 г.-2024 г.

Уточнение №2 от 25.05.2022 г.

Уточнение №3 от 17.08.2022 г.

Уточнение № 4 от 23.11.2022 г.