Бюджеттік бағдарламалар

Тексеру комиссиясының

2022 жылға арналған бюджеті туралы ақпарат

   мың теңге

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Атауы

2022 жылға бюджет

001

015

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

361 170

003

000

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

6 457

Барлығы:

367 627

Нұр-Cұлтан қаласы бойынша тексеру комиссиясының

2022 жылға арналған бюджетінің толық жазылуы

Нұр-сұлтан қаласы бойынша Тексеру комиссиясының қызметі екі бюджеттік бағдарламадан қаржыландырылады. Тексеру комиссиясының бекітілген бюджеті 367 млн. 627 мың теңгені құрады, оның ішінде:

361 млн. 170 мың теңге (98,2%) – 001 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бағдарламасы бойынша, оның ішінде:

 • 195 млн. 733 мың теңге немесе (54 %) – жалақы шығындары;
 • 19 млн. 832 мың теңге немесе (5,5%) – салықтар;
 • 28 млн. 045 мың теңге немесе (7,7 %) – автокөлік қызметтері;
 • 3 млн.990 мың теңге немесе (1 %) – байланыс қызметтерін төлеу;
 • 108 млн. 185 мың теңге немесе (30%) – басқа қызметтер мен жұмыстар ((есептеу техникасына, сайтқа, серверлік жабдыққа, бейнебақылау, қолжетімділікті бақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету, ЭҚАБЖ сүйемелдеу, жариялау қызметтері, сараптамалық қызметтер, полиграфиялық қызметтер, арттыру және қайта даярлау және т. б.);
 • 5 млн. 385 мың теңге немесе (1,5 %) – кеңсе тауарларын сатып алу.

6 млн. 457 мың теңге  003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бағдарламасы, оның ішінде:

 • негізгі құралдарды сатып алу - 6 млн.457 мың теңге немесе 100 % (оның ішінде ноутбук, жүйелік блок, ксерокс).

Тексеру комиссиясының

2020 жылға арналған бюджеті туралы ақпарат

   мың теңге

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Атауы

2020 жылға бюджет

001

015

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

297 112

003

000

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

1 624

Барлығы:

298 736

Нұр-Cұлтан қаласы бойынша тексеру комиссиясының

2020 жылға арналған бюджетінің толық жазылуы

Нұр-сұлтан қаласы бойынша Тексеру комиссиясының қызметі екі бюджеттік бағдарламадан қаржыландырылады. Тексеру комиссиясының бекітілген бюджеті 299 млн. 736 мың теңгені құрады, оның ішінде:

297 млн. 112 мың теңге (99,4%) – 001 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бағдарламасы бойынша, оның ішінде:

 • 118 млн. 757 мың теңге немесе (39,9 %) – жалақы шығындары;
 • 10 млн. 137 мың теңге немесе (3,5%) – салықтар;
 • 27 млн. 533 мың теңге немесе (9,5 %) – үй-жайды жалға алу;
 • 26 млн. 784 мың теңге немесе (9,2 %) – автокөлік қызметтері;
 • 3 млн. 019 мың теңге немесе (1 %) – байланыс қызметтерін төлеу;
 • 107 млн. 086 мың теңге немесе (37 %) – басқа қызметтер мен жұмыстар (есептеу техникасына, сайтқа, серверлік жабдыққа, бейнебақылау, қолжетімділікті бақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету, ҚАБЖ сүйемелдеу бойынша қызметтер, жариялау қызметтері, бухгалтерлік есеп саласындағы консультациялық қызметтер, сараптамалық қызметтер, полиграфиялық қызметтер, біліктілікті арттыру мен қайта даярлау ж.т.б.);
 • 3 млн. 796 мың теңге немесе (1,3 %) – кеңсе тауарларын сатып алу.

1 млн. 624 мың теңге (1 %) – 003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бағдарламасы, оның ішінде:

 • негізгі құралдарды сатып алу - 1 млн. 624 мың теңге немесе 100 % (оның ішінде ноутбук, үздіксіз қоректендіру көзі).

Тексеру комиссиясының  

2019 жылға арналған бюджеті туралы ақпарат

     мың теңге

Бағдарлама

Кіші бағдарлама

Атауы

2019 жылға бюджет

001

015

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

281 804

001

011

5 052

003

000

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

4 170

Барлығы:

291 026

Нұр-Cұлтан қаласы бойынша тексеру комиссиясының

2019 жылға арналған бюджетінің толық жазылуы

Нұр-сұлтан қаласы бойынша Тексеру комиссиясының қызметі екі бюджеттік бағдарламадан қаржыландырылады. Тексеру комиссиясының бекітілген бюджеті 291 млн. 026 мың теңгені құрады, оның ішінде:

286 млн. 856 мың теңге (98,6%) – 001 «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» бағдарламасы бойынша, оның ішінде:

 • 108 млн. 233 мың теңге – жалақы шығындары;
 • 9 млн. 402 мың теңге – салықтар;
 • 40 млн. 947 мың теңге – үй-жайды жалға алу;
 • 28 млн. 176 мың теңге – автокөлік қызметтері;
 • 3 млн. 636 мың теңге – байланыс қызметтерін төлеу;
 • 91 млн. 182 мың теңге – басқа қызметтер мен жұмыстар (есептеу техникасына, сайтқа, серверлік жабдыққа, бейнебақылау, қолжетімділікті бақылау жүйесіне техникалық қызмет көрсету, ҚАБЖ сүйемелдеу бойынша қызметтер, жариялау қызметтері, бухгалтерлік есеп саласындағы консультациялық қызметтер, сараптамалық қызметтер, полиграфиялық қызметтер, біліктілікті арттыру мен қайта даярлау ж.т.б.);
 • 5 млн. 280 мың теңге – кеңсе тауарларын сатып алу.

4 млн. 170 мың теңге – 003 «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» бағдарламасы  (1,4%), оның ішінде:

 • 3 млн. 967 мың теңге (95%) - жабдықтар, құралдар сатып алу (сатып алулар: компьютер, ноутбук, КФҚ, креслолар, үстел, елтаңба);
 • 203 мың теңге (5%) – материалдық емес активтерді сатып алу (лицензиялық бағдарламалық қамтамасыз ету).

Тексеру комиссиясының 2018 жылға арналған бюджеті туралы ақпарат

Бағдарлама

Ішкі бағдарлама

Атауы

2018 жылға арналған бекітілген бюджет

 

 

Барлығы

256812

001

000

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

248155

003

000

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

8657

Астана қаласы бойынша Тексеру комиссиясының 2018 жылға арналған бюджетінің түсіндірмесі

Астана қаласы бойынша Тексеру комиссиясының қызметі 2 бюджеттік бағдарлама бойынша қаржыландырылады.

Тексеру комиссиясының бекітілген бюджеті 256 млн. 812 мың теңгені құрайды, оның ішінде:

001 бағдарлама «Республикалық маңызы бар қаланың, астананың тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер» – 248 млн. 155 мың.теңге (96,6%), оның ішінде:

 • еңбек ақы шығындары – 104 млн. 854 мың.теңге немесе 37%;
 • салықтар – 10 млн. 102 мың теңге немесе 4%;
 • орынжайды жалға алу – 34 млн. 119 мың теңге немесе 14,0%;
 • автокөлік қызметтері – 26млн. 609 мың теңге немесе 11%;
 • басқа да қызметтер мен жұмыстар – 69 млн. 128 мың теңге (байланыс, ЭҚАБЖ сүйемелдеу бойынша қызметтер, жариялау қызметтері және т.б);
 • кеңсе тауарларын сатып алу – 3 млн. 343 мың теңге.

003 бағдарлама «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» - 8 млн. 657 мың теңге немесе 3,4% , оның ішінде:

 • жабдықтарды, құралдарды сатып алу – 8 млн. 076 мың теңге немесе 93 % (серверді сатып алу)
 • материалдық емес активтерді сатып алу – 581 мың теңге немесе 7,0% (антивирустық бағдарламалар (мерзімін ұзарту)).

Тексеру комиссиясының 2017 жылға арналған бюджеті туралы ақпарат

Бағдарлама

Ішкі бағдарлама

Атауы

2017 жылға арналған бекітілген бюджет

31.12.2017 жылғы түзетілген бюджет

1

2

3

4

5

 

 

Барлығы

228744

240389

001

000

Республикалық маңызы бар қаланың, астананың Тексеру комиссиясының қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер

214935

229912

003

000

Мемлекеттік органның күрделі шығыстары

13809

10477

«Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Тексеру комиссиясы» ММ 2022-2024 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама (нақтылау)

«Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Тексеру комиссиясы» ММ 2022-2024 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама

«Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Тексеру комиссиясы» ММ 2021-2023 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама

«Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Тексеру комиссиясы» ММ 2020-2022 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама

«Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Тексеру комиссиясы» ММ 2019-2021 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама

«Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Тексеру комиссиясы» ММ 2018-2020 жылдарға арналған бюджеттік бағдарлама