Регламент

«Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Тексеру комиссиясы»
мемлекеттік мекемесінің регламентін бекіту және
Астана қаласы бойынша
Тексеру комиссиясы төрағасының
«Астана қаласы бойынша
Тексеру комиссиясы» мемлекеттік мекемесінің
регламентін бекіту туралы»
2017 жылғы 14 желтоқсандағы
№146-Н/Қ бұйрығының күші
жойылды деп тану туралы

Астана қаласы мәслихатының 2016 жылғы 23 ақпандағы № 461/64-V шешімімен бекітіліген Астана қаласы бойынша Тексеру комиссиясы (бұдан әрі – Тексеру комиссиясы) Ережесінің 22-тармағы 8) тамақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН

  1. Қоса беріліп отырған «Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Тексеру комиссиясы» мемлекеттік мекемесінің регламенті бекітілсін.
  2. Астана қаласы бойынша Тексеру комиссиясы Төрағасының «Астана қаласы бойынша Тексеру комиссиясы» мемлекеттік мекемесінің регламентін бекіту туралы» 2017 жылғы 14 желтоқсандағы №146-Н/Қ бұйрығының күші жойылды деп танылсын.
  3. Тексеру комиссиясының лауазымды адамдары осы бұйрықпен таныстырылсын.
  4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Тексеру комиссиясының аппарат басшысына жүктелсін.
  5. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Төраға И. Ақпомбаев

Нұр-Сұлтан қаласы бойынша
Тексеру комиссиясы
Төрағасының
2019 жылғы «28» мамырдағы
№75 Н/Қ бұйрығымен
бекітілген

1. Жалпы ережелер

1. «Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Тексеру комиссиясы» мемлекеттік мекемесінің регламенті (бұдан әрі – Регламент) – «Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Тексеру комиссиясы» мемлекеттік мекемесінің (бұдан әрі – Тексеру комиссиясы) ішкі қызмет тәртібін реттейтін құжат.
2. Осы Регламентте реттелмеген мәселелер бойынша шешімді Нұр-Сұлтан қаласы мәслихатының 2019 жылғы 29 наурыздағы № 374/47-VI шешіммен бекітілген Тексеру комиссиясы туралы Ережемен (бұдан әрі – Тексеру комиссиясы туралы ереже) немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген құзыретінің шегінде Тексеру комиссиясының Төрағасы қабылдайды.
Мұндай мәселелерді шешу тәртібін Тексеру комиссиясының төрағасы белгілейді және қажет болған жағдайда Тексеру комиссиясының барлық лауазымды тұлғаларының орындауы міндетті тиісті бұйрықпен қолданысқа енгізіледі.
3. Тексеру комиссиясының жұмыскерлеріне сыйақы беру, материалдық көмек көрсету және лауазымдық еңбекақыларына үстеме ақы белгілеу Тексеру комиссиясының төрағасымен бекітілген «Тексеру комиссиясының жұмыскерлеріне сыйақы беру және басқа да төлемдер туралы» Ережесіне сәйкес жүзеге асырылады.
4. Тексеру комиссиясының жұмыскерлеріне тәртіптік жаза шараларын қолдану Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

2. Тексеру комиссиясының жұмысын ұйымдастыру

5. Тексеру комиссиясының жұмысы Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы, «Мемлекеттік қызмет туралы» 2015 жылғы 23 қарашадағы заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентінің «Өңірлердегі сыртқы мемлекеттік қаржылық бақылау органдарын жетілдіру туралы» 2011 жылғы 2 мамырдағы № 67, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылаудың жалпы стандарттарын бекіту туралы» 2016 жылғы 11 қаңтардағы №167 жарлықтарына, Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің (бұдан әрі – Есеп комитеті) 2015 жылғы 30 қарашадағы №17-НҚ нормативтік қаулысымен бекітілген Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, Нұр-Сұлтанның тексеру комиссияларының сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі – Қағида), Тексеру комиссиясы туралы ережеге, өзге де нормативтік құқықтық актілерге және осы Регламентке сәйкес жүзеге асырылады.
6. Жұмыстың тиімділігін арттыру мақсатында Тексеру комиссиясы төрағасының шешімімен Тексеру комиссиясының мүшелеріне аудиторлық, сараптамалық-талдау, ақпараттық және өзге де жұмыстардың тиісті бағыттары бекітіледі.
7. Тексеру комиссиясының Нұр-Сұлтан қаласының мәслихатына ұсынылатын есебі, аудит нәтижелері, сондай-ақ Тексеру комиссиясының құзыретіне кіретін өзге де мәселелер оның отырыстарында алқалы түрде қаралады.
8. Ағымдағы қызмет мәселелерін Тексеру комиссиясының төрағасы аппарат басшысымен және бөлім басшыларымен, сондай-ақ қажет болған жағдайда Тексеру комиссиясының мүшелерімен кеңестерде қарайды. Кеңеске шақырылған адамдарды хабардар етуді, оны өткізу материалдарын дайындауды Әкімшілік-құқықтық қамтамасыз ету және ақпараттандыру бөлімі Тексеру комиссиясының бөлімдерімен бірлесіп қамтамасыз етеді. Кеңес қорытындысы тиісті хаттамалармен ресімделеді, оларды есепке алуды Әкімшілік-құқықтық қамтамасыз ету және ақпараттандыру бөлімі жүзеге асырады.
9. Бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара іс-қимылды, аудит нәтижелері бойынша материалдарды және Тексеру комиссиясының қызметі туралы өзге де мәліметтерді Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларды қорғау саласындағы заңнамасының сақталуын ескере отырып, бұқаралық ақпарат құралдарында, Тексеру комиссиясының интернет-ресурсында орналастыруды, баспасөз конференцияларын, брифингтерді және басқа да көпшілік іс-шараларды өткізуді Тексеру комиссиясы аппаратының басшысы ұйымдастырады.
10. Тексеру комиссиясының интернет-ресурсының жұмыс істеуін және толықтырылуын Әкімшілік-құқықтық қамтамасыз ету және ақпараттандыру бөлімі қамтамасыз етеді. Тексеру комиссиясының интернет-ресурсында орналастырылатын материалдардың анықтығы мен толықтығын оларды ұсынатын лауазымды тұлғалар қамтамасыз етеді.
11. Тексеру комиссиясы аппаратының жұмыскерлері үшін техникалық оқу өткізуді жоспарлауды Әкімшілік-құқықтық қамтамасыз ету және ақпараттандыру бөлімі жүзеге асырады. Техникалық оқудың жүргізілуін бақылауды Тексеру комиссиясы аппаратының басшысы жүзеге асырады.
12. Мемлекеттік құпияларды қорғау және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, оның ішінде «Ревком» АЖ (бұдан әрі - Ревком АЖ) ақпараттық жүйесінде жұмыс істеу кезінде құпиялылық режимін және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұйымдастырылады.

3. Тексеру комиссиясының жұмыс тәртібі. Рұқсатнамалық тәртіптеме

13. Тексеру комиссиясының жұмыс тәртібі еңбек заңнамасымен және «Мемлекеттік қызмет туралы» Қазақстан Республикасының Заңымен реттеледі.
14. Тексеру комиссиясында келесі жұмыс тәртібі белгіленеді:
• жұмыстың басталуы – сағат 8.30-да;
• жұмыстың аяқталуы – сағат 18.00-де;
• түскі үзіліс – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін;
• жұмыс аптасының ұзақтығы – 5 күн (40 сағат).
Икемді жұмыс кестесін қолдану туралы қызметкерлерден өтініштер түскен жағдайда, осы мәселе қолданыстағы заңнамаға сәйкес қаралуы мүмкін.
15. Орындалуы Тексеру комиссиясының жұмысына ықпалын тигізетін шұғыл және алдын ала болжанбаған жұмыстарды орындау үшін жекелеген қызметкерлер демалыс және мереке күндері жұмысқа тартылуы мүмкін.
Мұндай жұмыстардың ақысы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтеледі.
16. Қызметкердің еңбекке уақытша жарамсыздығына байланысты жұмыста болмауы Қазақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылған тәртіппен берілген еңбекке уақытша жарамсыздығы туралы парағы және (немесе) анықтамасы бар болған кезде ғана жол беріледі.
17. Дәлелді себептері болған кезде қызметкерге жұмыс күні ішінде қатарынан үш және одан да көп сағатқа дейін жұмыс орнында болмауына рұқсат етілуі (келісім берілуі) мүмкін. Жұмыста болмауын келісу және дәлелді себептерді тану тиісті қызметкердің өтініші бойынша: Тексеру комиссиясының төрағасы – Тексеру комиссиясының мүшелеріне және аппарат басшысына қатысты, аппарат басшысы – бөлім басшыларына қатысты; бөлім басшылары – қызметкерлерге қатысты жүргізіледі.
18. Қызметкерлердің еңбек тәртібін сақтауын бақылауды Тексеру комиссиясы аппаратының басшысы, бөлім басшылары және персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) жүзеге асырады.
19. Жұмыс уақыты есебінің табелін жүргізу және оны уақытылы бас есепшіге беру персоналды басқару қызметімен (кадр қызметімен) жүзеге асырылады.
20. Тексеру комиссиясының ғимаратына кіруді шектеу бойынша техникалық мүмкіндіктер болған жағдайда, Тексеру комиссиясы қызметкерлерінің ғимаратына кіру рұқсаттамасы қызметтік куәліктер немесе электрондық (магниттік) карталар бойынша, келушілерді жеке басын куәландыратын құжаттар бойынша жүзеге асырылады.

4. Іс қағаздарын жүргізу

21. Тексеру комиссиясында іс қағаздарын жүргізу Тексеру комиссиясы Төрағасының бұйрығымен бекітілетін Тексеру комиссиясының іс қағаздарын жүргізуді ұйымдастыру қағидаларына сәйкес ұйымдастырылады.
22. Тексеру комиссиясы Қағидалармен бекітілген құжаттардың нысандарын пайдаланады. Тексеру комиссиясы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес құжаттардың өзге де нысандарын пайдалануға құқылы.
23. Тексеру комиссиясының фирмалық бланкісі, қаулылардың, бұйрықтардың, аудиторлық есептің, іссапар куәліктерінің стандарттарға сәйкес жасалған қатаң есептіліктегі бланкілері бар, оларды беру Тексеру комиссиясында іс қағаздарын жүргізуді ұйымдастыру қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.
24. Фирмалық бланкілерге мыналардың: Тексеру комиссиясының Төрағасы және Аппарат басшысы кез келген нысандағы фирмалық бланкілерге; Тексеру комиссиясының мүшелері Нұсқамаларға, Тапсырмаларға, Хабарламалар мен Талаптарға (сұрауларға) және Қағидалармен көзделген басқа да құжаттарға, Тексеру комиссиясының қызметкерлері Аудиторлық есеп бланкілеріне, Талаптарға қол қою құқығы бар.
25. Тексеру комиссиясы аппараты басшысының тиісті қызметтік жазбалар негізінде қабылданатын шешімінсіз аудиторлық есептердің көшірмелерін алуға тыйым салынады.
26. Тексеру комиссиясына келіп түскен құжаттардың орындалуын қайта бағыттау Әкімшілік-құқықтық қамтамасыз ету және ақпараттандыру бөліміне міндетті түрде хабарлай отырып, Тексеру комиссиясы төрағасының шешімі бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.
27. Келіп түскен құжаттарда Тексеру комиссиясының бірнеше мүшесіне немесе бөліміне (қызметкерлеріне) тапсырма берілген жағдайда, оның орындалуы үшін жауапкершілік тапсырмада бірінші болып көрсетілген тұлғаға жүктеледі. Қалған бірлесіп орындаушылар жинақтау жүктелетін бірінші орындаушының тапсырмасы бойынша орындау мерзімі аяқталғанға дейін кемінде екі күн бұрын өз ұсыныстарын енгізеді.
28. Құжаттарды орындаудың өзге мерзімдері белгіленген жағдайларды қоспағанда, орындаушы бақылау тапсырмасы бойынша түпкілікті жауапты белгіленген мерзімнен бір күн бұрын орындауға жауаптының және бірлесіп орындаушылардың бұрыштамаларымен Тексеру комиссиясының төрағасы мен аппарат басшысының қарауына ұсынады.
29. Құжаттардың уақтылы және сапалы орындалуын бақылау және оларды бақылаудан алу Әкімшілік-құқықтық қамтамасыз ету және ақпараттандыру бөлімімен жүзеге асырылады.
30. Әкімшілік-құқықтық қамтамасыз ету және ақпараттандыру бөлімі орындау мерзімі аяқталуына үш күн қалғанда жауапты орындаушыларға бақылаудағы құжаттардың орындалу мерзімінің келгені туралы ескертуді, сондай-ақ орындау мерзімі өткен құжаттардың тізбесін жібереді.
31. Әкімшілік-құқықтық қамтамасыз ету және ақпараттандыру бөлімі апта сайын Тексеру комиссиясы аппаратының басшысына Тексеру комиссиясының бақылау құжаттарының орындалуы туралы жедел ақпарат дайындайды, аппарат басшысы Тексеру комиссиясының төрағасын оның талабы бойынша хабардар етеді.
32. Мемлекеттік органдарға жолданатын барлық шығыс хат-хабар (соның ішінде электрондық құжат нысанында) Тексеру комиссиясының ресми бланкісінде мемлекеттік тілде ресімделеді. Қажет болған жағдайда, шығыс құжатқа орыс тіліндегі тең түпнұсқалық мәтін қоса берілуі мүмкін.

5. Ақпараттық жүйелерді жүргізу

33. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау нәтижелерін жоспарлау, жүргізу, ресімдеу, сондай-ақ Тексеру комиссиясының Аудиторлық қорытындысындағы, Нұсқамаларындағы ұсынымдардың орындалу мониторингі Ревком АЖ ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады.
34. «Ревком» АЖ-ға деректерді енгізуді Тексеру комиссиясының мүшелері және қызметкерлері «Ревком» АЖ бағдарламалық қамтамасыз етудің техникалық құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.
35. Бағыттар бойынша «Ревком» АЖ-ға деректердің уақтылы және толық енгізілуіне жауапкершілікті Тексеру комиссиясының төрағасы айқындайды.
36. «Ревком» АЖ-ға деректердің енгізілуін бақылауды Аппарат басшысы және Тексеру комиссиясы бөлімдерінің басшылары қамтамасыз етеді.
37. Мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың бірыңғай дерекқорына ақпарат енгізуді Жоспарлау, талдау және есептілік бөлімі қамтамасыз етеді. Бұл ретте, мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың бірыңғай дерекқорына ақпараттың толық және уақтылы енгізілуін Тексеру комиссиясының Аппарат басшысы мен бөлім басшылары қамтамасыз етеді.
38. Тексеру комиссиясының ақпараттық жүйелерін жүргізу ақпараттық қауіпсіздік саясатына және оны регламенттейтін басқа да құжаттарға сәйкес жүзеге асырылады.

6. Тексеру комиссиясының жұмысын жоспарлау

39. Тексеру комиссияcы өз қызметін перспективалық және жылдық жұмыс жоспарлары негізінде жүзеге асырады.
40. Перспективалық жоспар Тексеру комиссиясын одан әрі дамытудың орта мерзімді міндеттерін, мақсаттары мен түйінде көрсеткіштерін айқындау мақсатында әзірленеді, оларға қол жеткізу Қазақстан Республикасының заңнамасымен жүктелген міндеттер мен функцияларға, халықаралық стандарттардың талаптарына негізделген.
41. Перспективалық жоспар Тексеру комиссиясы қызметінің бағыттарын (мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау, сараптамалық-талдау, құқықтық және басқа да бағыттар) ескере отырып, бес жылға қалыптастырылады.
Жоспарды немесе оның жекелеген түйінді көрсеткіштерін орындау үшін жағдайлар өзгерген кезде және Тексеру комиссиясына жаңа міндеттер мен функциялар жүктелгенде перспективалық жоспар жылына бір рет (қажет болған жағдайда) түзетілуі мүмкін.
42. Перспективалық жоспар мен жылдық жұмыс жоспарының жобаларын дайындауды Жоспарлау, талдау және есептілік бөлімі Тексеру комиссиясы мүшелерінің, Аппарат басшысының, құрылымдық бөлімшелердің ұсыныстарын ескере отырып жүргізеді.
43. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау Тексеру комиссиясының тиісті жылға арналған мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесі (бұдан әрі – мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесі) негізінде жүргізіледі.
44. Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін қалыптастыру және бекіту Есеп комитеті бекітетін, мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін қалыптастыру және сыртқы мемлекеттік аудит жүргізу кезінде қолданылатын Рәсімдік стандарттарға және Тәуекелдерді басқарудың үлгілік жүйесіне және Есеп комитеті Ішкі аудит жөніндегі уәкілетті органмен бірлесіп бекітетін Мемлекеттік аудит органдарының өзара іс-қимыл қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.
45. Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін Тексеру комиссиясының интернет-ресурсында орналастыруды Жоспарлау, талдау және есептілік бөлімі бекітілген және өзгерістер (толықтырулар) енгізілген күннен бастап бес күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырады.
46. Мемлекеттік аудит объектілерінің бекітілген тізбесіне өзгерістер (толықтырулар) енгізу туралы бұйрық тіркелген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде оны ЭҚАБЖ арқылы және (немесе) жазбаша түрде пошта арқылы:
1) құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы уәкілетті органға;
2) мемлекеттік аудит объектілерінің өзгертілген (толықтырылған) нақтыланған тізбесін қоса бере отырып, Есеп комитетіне және Нұр-Сұлтан қаласы бойынша Ішкі аудит жөніндегі уәкілетті органның аумақтық бөлімшесіне (бұдан әрі – Уәкілетті орган) жіберу жүзеге асырылады.
47. Мемлекеттік аудит объектілерінің бекітілген тізбесіне өзгерістер (толықтырулар) енгізу туралы бұйрық тіркелген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде мемлекеттік аудит объектілерінің өзгертілген (толықтырылған) тізбесін осы Регламенттің 46-тармағында көзделген адресаттарға ЭҚАБЖ арқылы және (немесе) жазбаша түрде пошта арқылы жіберу жүзеге асырылады.
48. Жоспарлау, талдау және есептілік бөлімі мемлекеттік аудит объектілерінің бекітілген тізбесінің орындалуына тұрақты негізде мониторинг жүргізеді, сондай-ақ аудиторлық іс-шаралар мен аудит объектілерінің қайталануын болдырмау мақсатында Есеп комитеті мен Уәкілетті органның мемлекеттік аудит объектілері тізбелерінің өзгеруіне ай сайынғы негізде мониторинг жүргізеді.
49. Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесі бекітілгеннен кейін бес жұмыс күні ішінде Жоспарлау, талдау және есептілік бөлімі мемлекеттік аудит бөлімімен бірлесіп, аудиторлық іс-шаралардың аяқталуын ескере отырып, отырыстарды өткізудің тоқсан сайын нақтыланатын жылдық жоспарын қалыптастырады.
50. Жоспарлау, талдау және есептілік бөлімі тоқсан сайын мемлекеттік аудит объектілері тізбесінің іске асырылуы туралы ақпаратты Тексеру комиссиясының Төрағасына және Тексеру комиссиясы аппаратының басшысына есепті айдан кейінгі айдың 10-күнінен кешіктірмей ұсынады.
51. Жоспарлау, талдау және есептілік бөлімі тоқсан сайын мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесінде көзделген аудиторлық іс-шаралар объектілері бойынша аудиторларды бөлу жоспарын Тексеру комиссиясы аппараты басшысының келісімі бойынша қалыптастырады және одан әрі Тексеру комиссиясының Төрағасына бекіту үшін тоқсан алдындағы айдың 25-күніне дейін ұсынады.
Аудиторларды бөлу жоспарында мемлекеттік аудит тобының басшысы бекітіледі.
52. Тексеру комиссиясының қызметі бойынша жылдық жұмыс жоспары перспективалық жоспарды ескере отырып, Тексеру комиссиясы мүшелерінің және құрылымдық бөлімшелердің ұсыныстары негізінде жоспарланған жылдың алдындағы жылдың 25 желтоқсанына дейін бекітіледі.

7. Мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды ұйымдастырудың және жүргізудің тәртібі

53. Мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеуді ұйымдастыру және жүргізу, оның нәтижелерін ресімдеу тәртібі Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау саласындағы Қағидалармен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен регламенттеледі.
54. Мемлекеттік аудит тобы мемлекеттік аудит объектілерінің қызметін алдын ала зерделеуді мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесінде көзделген мерзімде жүргізеді.
55. Мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеу негізінде мемлекеттік аудит нәтижелерін тану (танымау) ескеріле отырып, Аудит жоспары, Аудит бағдарламасы, Аудиторлық тапсырмалар жасалады.
56. Аудиторлық іс-шараға шыққанға дейін (негізгі кезең) екі жұмыс күнінен кешіктірмей:
1) мемлекеттік аудит тобының жетекшісі жасап, оған мемлекеттік аудит жүргізуге, жоспарлауға, сапаны бақылауға жауапты құрылымдық бөлімшелердің басшылары бұрыштама қойған және Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі қол қойған Аудит жоспары Тексеру комиссиясының Төрағасына бекітуге енгізіледі;
2) Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі мемлекеттік аудит тобының қатысушылары мемлекеттік аудит объектілері бойынша жасап, мемлекеттік аудит тобының жетекшісі, мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы жинақтаған және қол қойған, жоспарлауға, сапаны бақылауға жауапты құрылымдық бөлімшелердің басшылары бұрыштама қойған Аудит бағдарламасын бекітеді;
3) Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі мемлекеттік аудит тобының әрбір қатысушысына жеке-жеке жасалып, мемлекеттік аудиторлар, мемлекеттік аудит тобының жетекшісі, мемлекеттік аудит жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше басшысы қол қойған Аудиторлық тапсырманы бекітеді;
4) Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі мемлекеттік аудит тобының қатысушылары жасап, мемлекеттік аудит тобының жетекшісі, мемлекеттік аудит жүргізуге, құқықтық қамтамасыз етуге жауапты бөлімшелердің басшылары бұрыштама қойған Тапсырмаларға қол қояды;
5) кадр қызметі осы тармақтың 1) тармақшасында көзделген Аудит жоспары бекітілгеннен кейін іссапарға жіберу туралы бұйрықтарды уәкілетті лауазымды адамға қол қоюға енгізеді.
57. Қол қойылғаннан кейін Аудит жоспарын, Аудит бағдарламасын және Аудиторлық тапсырмалар мен Тапсырмаларды Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі және Мемлекеттік аудит бөлімі Қағидаларда белгіленген тәртіппен бір тіркеу нөмірімен ЭҚАБЖ-да тіркейді.
58. Аудиторлық іс-шараға жауапты Тексеру комиссиясының мүшесі және мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы аудиторлық іс-шараға (негізгі кезеңге) шыққанға дейін мемлекеттік аудит тобының қатысушыларымен техникалық оқу (нұсқаулық) өткізеді.
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің алдын алуды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарының, Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 153 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексін (Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп қағидаларын) және Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 18-НҚ нормативтік қаулысы және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 601 бұйрығымен бірлесіп бекітілген Мемлекеттік аудиторлардың кәсіби әдеп қағидаларын (Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде 2015 жылы 28 желтоқсанда № 12575 болып тіркелді) сақтау мақсатында, техникалық оқу (нұсқаулық) өткізуге Тексеру комиссиясының Әдеп жөніндегі уәкілі тартылады.
59. Мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды ұйымдастыру және жүргізу, оның нәтижелерін ресімдеу тәртібі Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау саласындағы Қағидалармен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен регламенттеледі.
Мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды ұйымдастыру және жүргізу тәртібінің сақталуын Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі, мемлекеттік аудит бөлімінің басшысы және аудит тобының жетекшісі қамтамасыз етеді.
60. Аудиторлық іс-шараларды заңдық сүйемелдеуді заңгер, заңгер болмаған жағдайда Аппарат басшысы уәкілеттік берген тұлға жүзеге асырады.
61. Аудиторлық іс-шаралар аяқталғаннан кейін талондарды құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы уәкілетті органға уақтылы тіркеуді және ұсынуды Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараларға жауапты мүшелері қамтамасыз етеді, аудит топтарының басшылары жүзеге асырады.

8. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау қорытындылары бойынша материалдарды дайындау тәртібі

62. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау қорытындылары бойынша аудиторлық есеп, тізілім, аудиторлық қорытынды, жиынтық тізілім және нұсқама жасалады.
Аудиторлық есептерді және аудиторлық қорытындыларды жасау тәртібі, ресімдеу және оған қол қою жөніндегі талаптар Қағидалармен регламенттеледі.
63. Аудиторлық қорытындының, Жиынтық тізілімнің және нұсқамалардың жобаларына мемлекеттік аудитті, сапаны бақылауды, құқықтық қамтамасыз етуді жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшелердің басшылары бұрыштама қояды, содан кейін Аудиторлық қорытынды мен Нұсқаманың жобаларына Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараны жүргізуге жауапты мүшесі қол қояды және ол Жиынтық тізілімнің жобасын (оның ішінде «Ревком» АЖ-да және (немесе) ЭҚАБЖ-да) келіседі.
64. Аудит объектілерінің аудиторлық есептерге қарсылықтарын және оларға жауаптарды есепке алуды Мемлекеттік аудит бөлімі және аудиторлық жұмыстың тиісті бағыттары бойынша Тексеру комиссиясының мүшелері жүзеге асырады.

9. Сапа бақылауын жүргізу тәртібі

65. Сапа бақылауы және заң сараптамасы Тексеру комиссиясы төрағасының бұйрығымен бекітілген Сапа бақылауын жүзеге асыру бойынша сыртқы мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың рәсімдік стандартын қолдану жөніндегі қағидалар мен Әдіснамалық басшылыққа (бұдан әрі - Әдіснамалық басшылық) сәйкес жүзеге асырылады.
66. Аудит жоспарларының және аудит бағдарламаларының жобалары мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеу аяқталғаннан кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей, бірақ мемлекеттік аудитке шыққанға дейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей сапаны бақылауға беріледі.
67. Аудиторлық есептердің, Тізілімнің және аудиторлық есепке басқа да қосымшалардың, мемлекеттік аудит объектілерінің қарсылықтарының түпнұсқаларын олар келіп түскеннен кейін келесі күннен бастап үш жұмыс күні ішінде Әкімшілік-құқықтық қамтамасыз ету және ақпараттандыру бөлімі сканерлейді, ЭҚАБЖ-да және Тексеру комиссиясының ведомстволық АЖ-да тіркейді және сапаны бақылауға береді.
68. Аудиторлық қорытындылардың, жиынтық тізілімдердің, нұсқамалар мен қаулылардың жобаларының сапа бақылауы және заң сараптамасы Тексеру комиссиясының төрағасына ұсынғанға дейін жүзеге асырылады.
69. Мемлекеттік аудит сапасын бақылау нәтижелері бойынша аудиторлық іс-шараларды бағалау жүргізіледі, ол мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарын сақтаудың қажетті шарты болып табылады.
70. Аудиторлық іс-шараны бағалауды Жоспарлау, талдау және есептілік бөлімі және Сапаны бақылау бөлімі Әдіснамалық басшылыққа сәйкес жүзеге асырады.
Аудиторлық іс-шараларды бағалауды ұйымдастыруды және оның жүргізілуін бақылауды Аппарат басшысы жүзеге асырады.

10. Тексеру комиссиясының отырыстарын өткізу

71. Тексеру комиссиясының отырыстары аудиторлық іс-шаралардың аяқталуын ескере отырып, отырыстарды өткізудің тоқсан сайын нақтыланатын жылдық кестесіне сәйкес жоспарланады және өткізіледі.
Аудиторлық іс-шараның нәтижелерін қарау бойынша Тексеру комиссиясының алдағы отырысы туралы анонс Тексеру комиссиясының интернет-ресурсында оны өткізгенге дейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей орналастырылады.
72. Тексеру комиссиясының отырысы, егер оған Тексеру комиссиясы мүшелерінің кемінде үштен екісі қатысса, заңды деп есептеледі.
73. Бірлескен аудит жүргізілген жағдайда отырысқа аудитке қатысқан мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының өкілдері қатысады.
74. Заңнамада белгіленген жағдайларды қоспағанда, Тексеру комиссиясының отырыстары ашық болып табылады және мемлекеттік немесе орыс тілдерінде жүргізіледі.
75. Аудит қорытындысы бойынша отырыстарды дайындау кезінде Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараны өткізуге жауапты мүшесі аудит тобының басшысымен бірлесіп отырыс өткізілгенге дейін кемінде 3 жұмыс күні бұрын отырыстарды өткізудің бекітілген кестесіне сәйкес Жоспарлау, талдау және есептілік бөліміне тиісті материалдарды (отырысқа шақырылатындардың тізімі, аудит объектілеріне қойылатын сұрақтар, баяндаманың, аудиторлық қорытындының, қаулының, нұсқаманың, жиынтық тізілімнің жобалары) ұсынады.
Жоспарлау, талдау және есептілік бөлімі Аппарат басшысының және Тексеру комиссиясының жауапты мүшелерінің келісімі бойынша отырыстың күн тәртібін және оны өткізу тәртібін әзірлейді. Тексеру комиссиясының отырыстарын материалдық-техникалық дайындауды және қамтамасыз етуді Әкімшілік-құқықтық қамтамасыз ету және ақпараттандыру бөлімі жүзеге асырады.
76. Аудиторлық қорытындының және жиынтық тізілімнің жобалары сапа бақылауын және заңдық сараптама жүргізілгеннен кейін Қағидаларда белгіленген мерзімде Жоспарлау, талдау және есептілік бөлімімен Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің қолы қойылған ілеспе хатпен отырыс өткізу мерзімі туралы хабардар ете отырып, негізгі мемлекеттік аудит объектісіне жібереді.
77. Аудит объектісі өкілдерінің қатысуымен талқылау талап етілмейтін мемлекеттік аудит материалдары бойынша отырыстар олардың қатысуынсыз өткізілуі мүмкін.
78. Оның барысында құпия мәліметтерге жатқызылған мәліметтерді қамтитын мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау материалдары талқыланатын отырыстар Қазақстан Республикасында құпиялылық режимін қамтамасыз ету жөніндегі заңнама талаптары сақтала отырып өткізіледі.
79. Құпия мәліметтерге жатқызылған мәліметтері бар мәселелерді қарау кезінде бейне және фотоаппаратураны, ұялы телефондарды және өзге де жазу құрылғыларын пайдалануға жол берілмейді. Жергілікті желілер мен дербес компьютерлер тоқтан ажыратылады, селекторлы байланыс тоқтатылады.
80. Отырыс қысқа мерзімде өткізілетін жағдайда, отырысқа материалдар қысқартылған нұсқада дайындалуы және Тексеру комиссиясының мүшесі оны өткізген күні енгізуі мүмкін.
81. Тексеру комиссиясының отырыстарын өткізудің ұйымдастырылуын бақылауды Тексеру комиссиясы аппаратының басшысы қамтамасыз етеді.
82. Тексеру комиссиясының отырысында мәселелерді қарау нәтижелері бойынша шешім ашық дауыс беру жолымен қабылданады. Егер отырысқа қатысушы Тексеру комиссиясы мүшелерінің санынан жартысынан астамы дауыс берсе, шешім қабылданды деп есептеледі. Дауыстар тең болған жағдайда төрағалық етушінің дауысы шешуші болып табылады.
83. Отырысқа шығарылатын мәселені талқылау кезінде Тексеру комиссиясының мүшелері ерекше пікір білдіруге құқылы, ол жазбаша түрде ресімделеді және отырыс хаттамасына қоса беріледі.
84. Тексеру комиссиясының отырысын өткізу кезінде хаттама жүргізіледі. Оны ресімдеу үшін Жоспарлау, талдау және есептілік бөлімінің қызметкерлері қатарынан хатшы немесе Аппарат басшысы белгілеген қызметкер тағайындалады. Хаттамада талқыланатын мәселелердің мәні, қатысып отырған адамдардың тізімі, талқылауға шығарылған мәселелер бойынша баяндамашылар мен сөз сөйлеушілер, отырыста қабылданған шешімдер көрсетіледі. Қажет болған жағдайда Тексеру комиссиясы отырыстарының аудио- және бейнежазбасы, кейіннен фонограммаларды таратып жазу және оларды басып шығару арқылы жүргізілуі мүмкін, олар отырыс хаттамасына қоса тіркеледі (техникалық мүмкіндіктер болған жағдайда).Тексеру комиссиясы отырысының хаттамасы ол өткізілген күннен бастап үш күн мерзімде жасалады.
85. Тексеру комиссиясы отырыстарының хаттамаларына отырысқа қатысқан Тексеру комиссиясының мүшелері бұрыштама қояды және отырысқа төрағалық етуші қол қояды.
86. Аудитке жауапты Тексеру комиссиясының мүшесі аудиторлық іс-шараның қорытындысы бойынша баспасөз хабарламасы мен ақпаратты дайындайды, олар Тексеру комиссиясы төрағасының келісімі бойынша Тексеру комиссиясының отырысы өткізілгеннен кейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей Тексеру комиссиясының интернет-ресурсында, сондай-ақ қажет болған жағдайда басқа да бұқаралық ақпарат құралдарында орналастырылады.

11. Тексеру комиссиясының шешімдерін ресімдеу тәртібі

87. Тексеру комиссиясының отырыстарында қабылданған шешімдер тиісті қаулылармен ресімделеді.
88. Тексеру комиссиясының әрбір Қаулысына, Нұсқамасына және отырысының хаттамасына «Мемлекеттік органдардың электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі» ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі – ЭҚАБЖ) тіркей отырып, ағымдағы жылы оның бірінші отырысын өткізу басталғаннан бастап рет-ретімен нөмір беріледі. Нұсқаманы ЭҚАБЖ-да тіркеу Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараның қорытындылары қаралған қаулысының нөмірі мен күнін ескере отырып, қаулы нөміріне дефис арқылы жүзеге асырылады. Бір аудиторлық іс-шарада бірнеше нұсқама болған жағдайда, нұсқама нөмірі ұлғаймалы тәртіпте беріледі. Тексеру комиссиясының қаулысы қабылданған күн аудиторлық іс-шараның аяқталу күні болып табылады.
89. Отырыстардың қорытындылары бойынша қабылданған шешімдерді мемлекеттік аудит объектілеріне және мүдделі мемлекеттік органдарға жеткізуді аудиторлық іс-шараларға жауапты Тексеру комиссиясының мүшелері Қаулыға қол қойылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде белгіленген тәртіппен жүзеге асырады.
90. Мемлекеттік аудит объектілеріне ұсынымдарды орындау және бұзушылықтарды жою үшін Аудиторлық қорытындыны немесе Аудиторлық қорытындыдан үзінді көшірмені қоса бере отырып, Тексеру комиссиясының нұсқамалары жіберіледі. Тексеру комиссиясының нұсқамалары мен Аудиторлық қорытындысы толық көлемде Нұр-Сұлтан қаласының әкімдігіне және құқық қорғау органдарына жіберілуі мүмкін.

12. Аудит материалдарын тапсыру, қабылдау және сақтау тәртібі

91. Мемлекеттік аудиторлар Аудиторлық есептің (№1 дана), Тізілімнің және аудиторлық есепке басқа да қосымшалардың, мемлекеттік аудит объектілерінің қарсылықтарының (бар болса) түпнұсқаларын, оларды аудит объектісіне ұсынған күннен бастап келесі жұмыс күні ішінде Әкімшілік-құқықтық қамтамасыз ету және ақпараттандыру бөліміне тізімдемеде құжаттардың атаулары мен парақтар санын көрсете отырып тапсырады, олар аудиторлық іс-шараның қалған материалдарымен толықтырылғанға дейін жинақтаушы папкада қалыптастырылады.
92. Объективті себептер туындаған жағдайда (іссапардан жұмыс күнінің соңында (демалыс күндері) келу, сырқаттану) аудиторлық есептердің, Тізілімнің түпнұсқалары және басқа да қосымшалар келесі жұмыс күнінен кешіктірілмей тапсырылады.
93. Егер аудиторлық іс-шараның материалдарына сараптамалық және заңды қорытындыны дайындау кезінде мемлекеттік аудиторлар тіркелген аудиторлық есепке қоса берілмеген басқа да құжаттарды ұсынған жағдайда, мұндай құжаттарды олар мемлекеттік аудит материалдарына, оның ішінде аудиторлық есептің электронды нұсқасына қоса тіркейді.
Құжаттарды қоса тіркеу мемлекеттік аудит тобы жетекшісінің Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің атына аудиторлық іс-шараны жүргізу аяқталғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде қызметтік жазба дайындауы арқылы жүзеге асырылады.
Қызметтік жазба ЭҚАБЖ арқылы жіберіледі.
94. Тексеру комиссиясының Аудиторлық қорытындысын бекітіп, Нұсқамасына қол қойғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде мемлекеттік аудит тобының жетекшісі Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің келісімі бойынша мемлекеттік аудит материалдарын (алдын ала зерделеу материалдарының, Аудит жоспарының, Аудит бағдарламасының, Аудиторлық тапсырмалардың, Тапсырмалардың түпнұсқаларын, сараптамалық қорытындыны, Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі қол қойған Аудиторлық қорытындыны, Жиынтық тізілімді, Тексеру комиссиясының төрағасы қол қойған отырыс хаттамасын, қаулы, нұсқамалар) алдын ала зерделеу жүргізу туралы хабарлама, аудиторлық іс-шара жүргізу туралы хабарлама, құжаттарды ұсыну туралы талап, мемлекеттік аудит объектілерінің қарсылықтары мен түсіндірмелері (болған жағдайда) және Тексеру комиссиясының қарсылықтарға уәжделген жауаптары, құқықтық қамтамасыз етуге және сапа бақылауына жауапты құрылымдық бөлімшелердің сараптамалық қорытындылары, материалдарды қоса тіркеу туралы қызметтік жазбаны (болған жағдайда) қамтыған аудиторлық іс-шара материалдары бар жинақ папканы толықтырып, кейіннен архивке өткізу үшін құжат айналымына жауапты құрылымдық бөлімшеге тапсырады, аудиторлық іс-шара материалдарының электрондық нұсқалары Бірыңғай дерекқордың электрондық архивіне және «Ревком» АЖ-ға енгізіледі.
95. Мемлекеттік құпияларды қамтитын аудиторлық іс-шаралардың материалдары Қазақстан Республикасында құпиялылық режимін қамтамасыз ету жөніндегі заңнамада белгіленген талаптарға сәйкес есепке алынады және сақталады.
96. Сотқа немесе әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауға уәкілетті органдарға жіберілген материалдардың көшірмелері Сапаны бақылау бөлімінде сақталады және жеке журналдарда тіркеледі. Әкімшілік-құқықтық қамтамасыз ету және ақпараттандыру бөліміне сақтауға тапсырылған әкімшілік материалдардың көшірмелері Тексеру комиссиясының жалпы хат-хабарынан бөлек сақталады.
97. Аудиторлық іс-шаралардың материалдарын жасау және ресімдеу кезінде құжаттар мынадай ретпен қалыптастырылуы тиіс:
1) Тексеру комисс