Шрифт көлемі:
A A A
Сайт түстері:
A A A
Суретті көрсету:
Жай нұсқа

«Астана қаласы бойынша Тексеру комиссиясы»
мемлекеттік мекемесінің регламентін бекіту және
Астана қаласы бойынша
Тексеру комиссиясы төрағасының
«Астана қаласы бойынша
Тексеру комиссиясы» мемлекеттік мекемесінің
регламентін бекіту туралы»
2017 жылғы 14 желтоқсандағы
№146-Н/Қ бұйрығының күші
жойылды деп тану туралы

Астана қаласы мәслихатының 2016 жылғы 23 ақпандағы № 461/64-V шешімімен бекітіліген Астана қаласы бойынша Тексеру комиссиясы (бұдан әрі – Тексеру комиссиясы) Ережесінің 22-тармағы 8) тамақшасына сәйкес БҰЙЫРАМЫН

 1. Қоса беріліп отырған «Астана қаласы бойынша Тексеру комиссиясы» мемлекеттік мекемесінің регламенті бекітілсін.
 2. Астана қаласы бойынша Тексеру комиссиясы Төрағасының «Астана қаласы бойынша Тексеру комиссиясы» мемлекеттік мекемесінің регламентін бекіту туралы» 2017 жылғы 14 желтоқсандағы №146-Н/Қ бұйрығының күші жойылды деп танылсын.
 3. Тексеру комиссиясының лауазымды адамдары осы бұйрықпен таныстырылсын.
 4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау Тексеру комиссиясының аппарат басшысына жүктелсін.
 5. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

Төраға И. Ақпомбаев

Астана қаласы бойынша
Тексеру комиссиясы
Төрағасының
2018 жылғы «     » қарашадағы
№___-Н/Қ бұйрығымен
бекітілген

1. Жалпы ережелер

1. «Астана қаласы бойынша Тексеру комиссиясы» мемлекеттік мекемесінің регламенті (бұдан әрі – Регламент) – «Астана қаласы бойынша Тексеру комиссиясы» мемлекеттік мекемесінің (бұдан әрі –Тексеру комиссиясы) ішкі қызмет тәртібін реттейтін құжат.
2. Осы Регламентте реттелмеген мәселелер бойынша шешімді Астана қаласы мәслихатының 2016 жылғы 23 ақпандағы № 461/64-V шешіммен бекітілген Тексеру комиссиясы туралы ережемен (бұдан әрі – Тексеру комиссиясы туралы ереже) немесе Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен белгіленген құзыретінің шегінде Тексеру комиссиясының Төрағасы қабылдайды.
Мұндай мәселелерді шешу тәртібін Тексеру комиссиясының төрағасы белгілейді және қажет болған жағдайда Тексеру комиссиясының барлық лауазымды тұлғаларының орындауы міндетті тиісті бұйрықпен қолданысқа енгізіледі.
3. Тексеру комиссиясының жұмыскерлеріне сыйақы беру, материалдық көмек көрсету және лауазымдық еңбекақыларына үстеме ақы белгілеу Тексеру комиссиясының төрағасымен бекітілген «Тексеру комиссиясының жұмыскерлеріне сыйақы беру және басқа да төлемдер туралы» Ережесіне сәйкес жүзеге асырылады.
4. Тексеру комиссиясының жұмыскерлеріне тәртіптік жаза шараларын қолдану Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.

2. Тексеру комиссиясының жұмысын ұйымдастыру

5. Тексеру комиссиясының жұмысы Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» 2015 жылғы 12 қарашадағы, «Мемлекеттік қызмет туралы» 2015 жылғы 23 қарашадағы заңдарына, Қазақстан Республикасы Президентінің «Өңірлердегі сыртқы мемлекеттік қаржылық бақылау органдарын жетілдіру туралы» 2011 жылғы 2 мамырдағы № 67, «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылаудың жалпы стандарттарын бекіту туралы» 2016 жылғы 11 қаңтардағы №167 жарлықтарына, Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің (бұдан әрі – Есеп комитеті) 2015 жылғы 30 қарашадағы №17-НҚ нормативтік қаулысымен бекітілген Облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың тексеру комиссияларының сыртқы мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жүргізу қағидаларына (бұдан әрі – Қағида), Тексеру комиссиясы туралы ережеге, өзге де нормативтік құқықтық актілерге және осы Регламентке сәйкес жүзеге асырылады.
6. Жұмыстың тиімділігін арттыру мақсатында Тексеру комиссиясы төрағасының шешімімен Тексеру комиссиясының мүшелеріне аудиторлық, сараптамалық-талдау, ақпараттық және өзге де жұмыстардың тиісті бағыттары бекітіледі.
7. Тексеру комиссиясының Астана қаласының мәслихатына ұсынылатын есебі, аудит нәтижелері, сондай-ақ Тексеру комиссиясының құзыретіне кіретін өзге де мәселелер оның отырыстарында алқалы түрде қаралады.
8. Ағымдағы қызмет мәселелерін Тексеру комиссиясының төрағасы аппарат басшысымен және бөлім басшыларымен, сондай-ақ қажет болған жағдайда Тексеру комиссиясының мүшелерімен кеңестерде қарайды. Кеңеске шақырылған адамдарды хабардар етуді, оны өткізу материалдарын дайындауды Әкімшілік жұмыс және ақпараттандыру бөлімі Тексеру комиссиясының бөлімдерімен бірлесіп қамтамасыз етеді. Кеңес қорытындысы тиісті хаттамалармен ресімделеді, оларды есепке алуды Әкімшілік жұмыс және ақпараттандыру бөлімі жүзеге асырады.
9. Бұқаралық ақпарат құралдарымен өзара іс-қимылды, аудит нәтижелері бойынша материалдарды және Тексеру комиссиясының қызметі туралы өзге де мәліметтерді Қазақстан Республикасының мемлекеттік құпияларды қорғау саласындағы заңнамасының сақталуын ескере отырып, бұқаралық ақпарат құралдарында, Тексеру комиссиясының интернет-ресурсында орналастыруды, баспасөз конференцияларын, брифингтерді және басқа да көпшілік іс-шараларды өткізуді Тексеру комиссиясы аппаратының басшысы ұйымдастырады.
10. Тексеру комиссиясының интернет-ресурсының жұмыс істеуін және толықтырылуын Әкімшілік жұмыс және ақпараттандыру бөлімі қамтамасыз етеді. Тексеру комиссиясының интернет-ресурсында орналастырылатын материалдардың анықтығы мен толықтығын оларды ұсынатын лауазымды тұлғалар қамтамасыз етеді.
11. Тексеру комиссиясы аппаратының жұмыскерлері үшін техникалық оқу өткізуді жоспарлауды Әкімшілік жұмыс және ақпараттандыру бөлімі жүзеге асырады. Техникалық оқудың жүргізілуін бақылауды Тексеру комиссиясы аппаратының басшысы жүзеге асырады.
12. Мемлекеттік құпияларды қорғау және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, оның ішінде «Ревком» АЖ (бұдан әрі - Ревком АЖ) ақпараттық жүйесінде жұмыс істеу кезінде құпиялылық режимін және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ұйымдастырылады.

3. Тексеру комиссиясының жұмыс тәртібі. Рұқсатнамалық тәртіптеме

13. Распорядок работы Ревизионной комиссии регулируется трудовым законодательством и Законом Республики Казахстан «О государственной службе».
14. В Ревизионной комиссии устанавливается следующий режим работы:

 • жұмыстың басталу уақыты – 8.30-да;
 • жұмыстың аяқталу уақыты – сағат 18.00-де;
 • түскі үзіліс – сағат 13.00-ден 14.30-ға дейін;
 • жұмыс аптасының ұзақтығы – 5 күн (40 сағат).

15. Орындалуы Тексеру комиссиясының жұмысына ықпалын тигізетін шұғыл және алдын ала болжанбаған жұмыстарды орындау үшін жекелеген қызметкерлер демалыс және мереке күндері жұмысқа тартылуы мүмкін.
Мұндай жұмыстардың ақысы Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына сәйкес өтеледі.
16. Қызметкердің еңбекке уақытша жарамсыздығына байланысты жұмыста болмауы Қазақстан Республикасы заңнамасымен қарастырылған тәртіппен берілген еңбекке уақытша жарамсыздығы туралы парағы және (немесе) анықтамасы бар болған кезде ғана жол беріледі.
17. Дәлелді себептері болған кезде қызметкерге жұмыс күні ішінде қатарынан үш және одан да көп сағатқа дейін жұмыс орнында болмауына рұқсат етілуі (келісім берілуі) мүмкін. Жұмыста болмауын келісу және дәлелді себептерді тану тиісті қызметкердің өтініші бойынша: Тексеру комиссиясының төрағасы – Тексеру комиссиясының мүшелеріне және аппарат басшысына қатысты, аппарат басшысы – бөлім басшыларына қатысты; бөлім басшылары – қызметкерлерге қатысты жүргізіледі.
18. Қызметкерлердің еңбек тәртібін сақтауын бақылауды Тексеру комиссиясы аппаратының басшысы, бөлім басшылары және персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) жүзеге асырады.
19. Жұмыс уақыты есебінің табелін жүргізу және оны уақытылы бас есепшіге беру персоналды басқару қызметімен (кадр қызметімен) жүзеге асырылады.
20. Тексеру комиссиясының ғимаратына кіруді шектеу бойынша техникалық мүмкіндіктер болған жағдайда, Тексеру комиссиясы қызметкерлерінің ғимаратына кіру рұқсаттамасы қызметтік куәліктер немесе электрондық (магниттік) карталар бойынша, келушілерді жеке басын куәландыратын құжаттар бойынша жүзеге асырылады.

4. Іс қағаздарын жүргізу

21. Тексеру комиссиясында іс қағаздарын жүргізу Тексеру комиссиясы Төрағасының бұйрығымен бекітілетін Тексеру комиссиясының іс қағаздарын жүргізуді ұйымдастыру қағидаларына сәйкес ұйымдастырылады.
22. Тексеру комиссиясы Қағидалармен бекітілген құжаттардың нысандарын пайдаланады. Тексеру комиссиясы, сондай-ақ Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес құжаттардың өзге де нысандарын пайдалануға құқылы.
23. Тексеру комиссиясының фирмалық бланкісі, қаулылардың, бұйрықтардың, аудиторлық есептің, іссапар куәліктерінің стандарттарға сәйкес жасалған қатаң есептіліктегі бланкілері бар, оларды беру Тексеру комиссиясында іс қағаздарын жүргізуді ұйымдастыру қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.
24. Фирмалық бланкілерге мыналардың: Тексеру комиссиясының Төрағасы және Аппарат басшысы кез келген нысандағы фирмалық бланкілерге; Тексеру комиссиясының мүшелері Нұсқамаларға, Тапсырмаларға, Хабарламалар мен Талаптарға (сұрауларға) және Қағидалармен көзделген басқа да құжаттарға, Тексеру комиссиясының қызметкерлері Аудиторлық есеп бланкілеріне, Талаптарға қол қою құқығы бар.
25. Тексеру комиссиясы аппараты басшысының тиісті қызметтік жазбалар негізінде қабылданатын шешімінсіз аудиторлық есептердің көшірмелерін алуға тыйым салынады.
26. Тексеру комиссиясына келіп түскен құжаттардың орындалуын қайта бағыттау Әкімшілік жұмыс және ақпараттандыру бөліміне міндетті түрде хабарлай отырып, Тексеру комиссиясы төрағасының шешімі бойынша жүзеге асырылуы мүмкін.
27. Келіп түскен құжаттарда Тексеру комиссиясының бірнеше мүшесіне немесе бөліміне (қызметкерлеріне) тапсырма берілген жағдайда, оның орындалуы үшін жауапкершілік тапсырмада бірінші болып көрсетілген тұлғаға жүктеледі. Қалған бірлесіп орындаушылар жинақтау жүктелетін бірінші орындаушының тапсырмасы бойынша орындау мерзімі аяқталғанға дейін кемінде екі күн бұрын өз ұсыныстарын енгізеді.
28. Құжаттарды орындаудың өзге мерзімдері белгіленген жағдайларды қоспағанда, орындаушы бақылау тапсырмасы бойынша түпкілікті жауапты белгіленген мерзімнен бір күн бұрын орындауға жауаптының және бірлесіп орындаушылардың бұрыштамаларымен Тексеру комиссиясының төрағасы мен аппарат басшысының қарауына ұсынады.
29. Құжаттардың уақтылы және сапалы орындалуын бақылау және оларды бақылаудан алу Әкімшілік жұмыс және ақпараттандыру бөлімімен жүзеге асырылады.
30. Әкімшілік жұмыс және ақпараттандыру бөлімі орындау мерзімі аяқталуына үш күн қалғанда жауапты орындаушыларға бақылаудағы құжаттардың орындалу мерзімінің келгені туралы ескертуді, сондай-ақ орындау мерзімі өткен құжаттардың тізбесін жібереді.
31. Әкімшілік жұмыс және ақпараттандыру бөлімі апта сайын Тексеру комиссиясы аппаратының басшысына Тексеру комиссиясының бақылау құжаттарының орындалуы туралы жедел ақпарат дайындайды, аппарат басшысы Тексеру комиссиясының төрағасын оның талабы бойынша хабардар етеді.
32. Мемлекеттік органдарға жолданатын барлық шығыс хат-хабар (соның ішінде электрондық құжат нысанында) Тексеру комиссиясының ресми бланкісінде мемлекеттік тілде ресімделеді. Қажет болған жағдайда, шығыс құжатқа орыс тіліндегі тең түпнұсқалық мәтін қоса берілуі мүмкін.

5. Ақпараттық жүйелерді жүргізу

33. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау нәтижелерін жоспарлау, жүргізу, ресімдеу, сондай-ақ Тексеру комиссиясының Аудиторлық қорытындысындағы, Нұсқамаларындағы ұсынымдардың орындалу мониторингі Ревком АЖ ақпараттық жүйесінде жүзеге асырылады.
34. «Ревком» АЖ-ға деректерді енгізуді Тексеру комиссиясының мүшелері және қызметкерлері «Ревком» АЖ бағдарламалық қамтамасыз етудің техникалық құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.
35. Бағыттар бойынша «Ревком» АЖ-ға деректердің уақтылы және толық енгізілуіне жауапкершілікті Тексеру комиссиясының төрағасы айқындайды.
36. «Ревком» АЖ-ға деректердің енгізілуін бақылауды Аппарат басшысы және Тексеру комиссиясы бөлімдерінің басшылары қамтамасыз етеді.
37. Мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың бірыңғай дерекқорына ақпарат енгізуді Жоспарлау, талдау және есептілік бөлімі қамтамасыз етеді. Бұл ретте, мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың бірыңғай дерекқорына ақпараттың толық және уақтылы енгізілуін Тексеру комиссиясының Аппарат басшысы мен бөлім басшылары қамтамасыз етеді.
38. Тексеру комиссиясының ақпараттық жүйелерін жүргізу ақпараттық қауіпсіздік саясатына және оны регламенттейтін басқа да құжаттарға сәйкес жүзеге асырылады..

6. Тексеру комиссиясының жұмысын жоспарлау

39. Тексеру комиссияcы өз қызметін перспективалық және жылдық жұмыс жоспарлары негізінде жүзеге асырады.
40. Перспективалық жоспар Тексеру комиссиясын одан әрі дамытудың орта мерзімді міндеттерін, мақсаттары мен түйінде көрсеткіштерін айқындау мақсатында әзірленеді, оларға қол жеткізу Қазақстан Республикасының заңнамасымен жүктелген міндеттер мен функцияларға, халықаралық стандарттардың талаптарына негізделген.
42. Перспективалық жоспар Тексеру комиссиясы қызметінің бағыттарын (мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау, сараптамалық-талдау, құқықтық және басқа да бағыттар) ескере отырып, бес жылға қалыптастырылады.
Жоспарды немесе оның жекелеген түйінді көрсеткіштерін орындау үшін жағдайлар өзгерген кезде және Тексеру комиссиясына жаңа міндеттер мен функциялар жүктелгенде перспективалық жоспар жылына бір рет (қажет болған жағдайда) түзетілуі мүмкін.
43. Перспективалық жоспар мен жылдық жұмыс жоспарының жобаларын дайындауды Жоспарлау, талдау және есептілік бөлімі Тексеру комиссиясы мүшелерінің, Аппарат басшысының, құрылымдық бөлімшелердің ұсыныстарын ескере отырып жүргізеді.
44. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау Тексеру комиссиясының тиісті жылға арналған мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесі (бұдан әрі – мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесі) негізінде жүргізіледі.
45. Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін қалыптастыру және бекіту Есеп комитеті бекітетін, мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін қалыптастыру және сыртқы мемлекеттік аудит жүргізу кезінде қолданылатын Рәсімдік стандарттарға және Тәуекелдерді басқарудың үлгілік жүйесіне және Есеп комитеті Ішкі аудит жөніндегі уәкілетті органмен бірлесіп бекітетін Мемлекеттік аудит органдарының өзара іс-қимыл қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.
46. Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесін Тексеру комиссиясының интернет-ресурсында орналастыруды Жоспарлау, талдау және есептілік бөлімі бекітілген және өзгерістер (толықтырулар) енгізілген күннен бастап бес күнтізбелік күн ішінде жүзеге асырады.
47. Мемлекеттік аудит объектілерінің бекітілген тізбесіне өзгерістер (толықтырулар) енгізу туралы бұйрық тіркелген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде оны ЭҚАБЖ арқылы және (немесе) жазбаша түрде пошта арқылы:
1) құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы уәкілетті органға;
2) мемлекеттік аудит объектілерінің өзгертілген (толықтырылған) нақтыланған тізбесін қоса бере отырып, Есеп комитетіне және Астана қаласы бойынша Ішкі аудит жөніндегі уәкілетті органның аумақтық бөлімшесіне (бұдан әрі – Уәкілетті орган) жіберу жүзеге асырылады.
48. Мемлекеттік аудит объектілерінің бекітілген тізбесіне өзгерістер (толықтырулар) енгізу туралы бұйрық тіркелген күннен бастап бес жұмыс күні ішінде мемлекеттік аудит объектілерінің өзгертілген (толықтырылған) тізбесін осы Регламенттің 47-тармағында көзделген адресаттарға ЭҚАБЖ арқылы және (немесе) жазбаша түрде пошта арқылы жіберу жүзеге асырылады.
49. Жоспарлау, талдау және есептілік бөлімі мемлекеттік аудит объектілерінің бекітілген тізбесінің орындалуына тұрақты негізде мониторинг жүргізеді, сондай-ақ аудиторлық іс-шаралар мен аудит объектілерінің қайталануын болдырмау мақсатында Есеп комитеті мен Уәкілетті органның мемлекеттік аудит объектілері тізбелерінің өзгеруіне ай сайынғы негізде мониторинг жүргізеді.
50. Мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесі бекітілгеннен кейін бес жұмыс күні ішінде Жоспарлау, талдау және есептілік бөлімі мемлекеттік аудит бөлімімен бірлесіп, аудиторлық іс-шаралардың аяқталуын ескере отырып, отырыстарды өткізудің тоқсан сайын нақтыланатын жылдық жоспарын қалыптастырады.
51. Жоспарлау, талдау және есептілік бөлімі тоқсан сайын мемлекеттік аудит объектілері тізбесінің іске асырылуы туралы ақпаратты Тексеру комиссиясының Төрағасына және Тексеру комиссиясы аппаратының басшысына есепті айдан кейінгі айдың 10-күнінен кешіктірмей ұсынады.
52. Жоспарлау, талдау және есептілік бөлімі тоқсан сайын мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесінде көзделген аудиторлық іс-шаралар объектілері бойынша аудиторларды бөлу жоспарын Тексеру комиссиясы аппараты басшысының келісімі бойынша қалыптастырады және одан әрі Тексеру комиссиясының Төрағасына бекіту үшін тоқсан алдындағы айдың 25-күніне дейін ұсынады.
Аудиторларды бөлу жоспарында мемлекеттік аудит тобының басшысы бекітіледі.
53. Тексеру комиссиясының қызметі бойынша жылдық жұмыс жоспары перспективалық жоспарды ескере отырып, Тексеру комиссиясы мүшелерінің және құрылымдық бөлімшелердің ұсыныстары негізінде жоспарланған жылдың алдындағы жылдың 25 желтоқсанына дейін бекітіледі.

7. Мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды ұйымдастырудың және жүргізудің тәртібі

54. Мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеуді ұйымдастыру және жүргізу, оның нәтижелерін ресімдеу тәртібі Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау саласындағы Қағидалармен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен регламенттеледі.
55. Мемлекеттік аудит тобы мемлекеттік аудит объектілерінің қызметін алдын ала зерделеуді мемлекеттік аудит объектілерінің тізбесінде көзделген мерзімде жүргізеді.
56. Мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеу негізінде мемлекеттік аудит нәтижелерін тану (танымау) ескеріле отырып, Аудит жоспары, Аудит бағдарламасы, Аудиторлық тапсырмалар жасалады.
57. Аудиторлық іс-шараға шыққанға дейін (негізгі кезең) екі жұмыс күнінен кешіктірмей:
1) мемлекеттік аудит тобының жетекшісі жасап, оған мемлекеттік аудит жүргізуге, жоспарлауға, сапаны бақылауға жауапты құрылымдық бөлімшелердің басшылары бұрыштама қойған және Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі қол қойған Аудит жоспары Тексеру комиссиясының Төрағасына бекітуге енгізіледі;
2) Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі мемлекеттік аудит тобының қатысушылары мемлекеттік аудит объектілері бойынша жасап, мемлекеттік аудит тобының жетекшісі, мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы жинақтаған және қол қойған, жоспарлауға, сапаны бақылауға жауапты құрылымдық бөлімшелердің басшылары бұрыштама қойған Аудит бағдарламасын бекітеді;
3) Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі мемлекеттік аудит тобының әрбір қатысушысына жеке-жеке жасалып, мемлекеттік аудиторлар, мемлекеттік аудит тобының жетекшісі, мемлекеттік аудит жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімше басшысы қол қойған Аудиторлық тапсырманы бекітеді;
4) Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі мемлекеттік аудит тобының қатысушылары жасап, мемлекеттік аудит тобының жетекшісі, мемлекеттік аудит жүргізуге, құқықтық қамтамасыз етуге жауапты бөлімшелердің басшылары бұрыштама қойған Тапсырмаларға қол қояды;
5) кадр қызметі осы тармақтың 1) тармақшасында көзделген Аудит жоспары бекітілгеннен кейін іссапарға жіберу туралы бұйрықтарды уәкілетті лауазымды адамға қол қоюға енгізеді.
58. Қол қойылғаннан кейін Аудит жоспарын, Аудит бағдарламасын және Аудиторлық тапсырмалар мен Тапсырмаларды Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі және Мемлекеттік аудит бөлімі Қағидаларда белгіленген тәртіппен бір тіркеу нөмірімен ЭҚАБЖ-да тіркейді.
59. Аудиторлық іс-шараға жауапты Тексеру комиссиясының мүшесі және мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшенің басшысы аудиторлық іс-шараға (негізгі кезеңге) шыққанға дейін мемлекеттік аудит тобының қатысушыларымен техникалық оқу (нұсқаулық) өткізеді.
Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерінің алдын алуды және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылды, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарының, Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы № 153 Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексін (Мемлекеттік қызметшілердің қызметтік әдеп қағидаларын) және Республикалық бюджеттің атқарылуын бақылау жөніндегі есеп комитетінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 18-НҚ нормативтік қаулысы және Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2015 жылғы 30 қарашадағы № 601 бұйрығымен бірлесіп бекітілген Мемлекеттік аудиторлардың кәсіби әдеп қағидаларын (Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде 2015 жылы 28 желтоқсанда № 12575 болып тіркелді) сақтау мақсатында, техникалық оқу (нұсқаулық) өткізуге Тексеру комиссиясының Әдеп жөніндегі уәкілі тартылады.
60. Мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды ұйымдастыру және жүргізу, оның нәтижелерін ресімдеу тәртібі Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау саласындағы Қағидалармен және Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерімен регламенттеледі.
Мемлекеттік аудитті және қаржылық бақылауды ұйымдастыру және жүргізу тәртібінің сақталуын Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі, мемлекеттік аудит бөлімінің басшысы және аудит тобының жетекшісі қамтамасыз етеді.
61. Аудиторлық іс-шараларды заңдық сүйемелдеуді заңгер, заңгер болмаған жағдайда Аппарат басшысы уәкілеттік берген тұлға жүзеге асырады.
62. Аудиторлық іс-шаралар аяқталғаннан кейін талондарды құқықтық статистика және арнайы есепке алу саласындағы уәкілетті органға уақтылы тіркеуді және ұсынуды Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараларға жауапты мүшелері қамтамасыз етеді, аудит топтарының басшылары жүзеге асырады.

8. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау қорытындылары бойынша материалдарды дайындау тәртібі

63. Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау қорытындылары бойынша аудиторлық есеп, тізілім, аудиторлық қорытынды, жиынтық тізілім және нұсқама жасалады.
Аудиторлық есептерді және аудиторлық қорытындыларды жасау тәртібі, ресімдеу және оған қол қою жөніндегі талаптар Қағидалармен регламенттеледі.
64. Аудиторлық қорытындының, жиынтық тізілімнің және нұсқаманың жобаларына мемлекеттік аудитті, сапаны бақылауды және құқықтық қамтамасыз етуді жүргізуге жауапты құрылымдық бөлімшелердің басшылары бұрыштама қояды, содан кейін аудиторлық қорытынды мен нұсқаманың жобаларына Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі қол қояды және ол жиынтық тізілімнің жобасын (оның ішінде «Ревком» АЖ-да және (немесе) ЭҚАБЖ-да) келіседі.
Осы тармақтың бірінші бөлігіне сәйкес ресімделген аудиторлық қорытындының, жиынтық тізілімнің және нұсқаманың жобалары басқа материалдармен, оның ішінде мемлекеттік аудиттің негізгі объектісі өкілінің баяндамасы (сөйлейтін сөзі) тезистерінің жобаларымен (олар болған жағдайда), ілеспе хатпен Тексеру комиссиясының отырысы өткізілгенге дейін үш жұмыс күні бұрын Тексеру комиссиясының төрағасына ұсынылады.
65. Аудит объектілерінің аудиторлық есептерге қарсылықтарын және оларға жауаптарды есепке алуды Мемлекеттік аудит бөлімі және аудиторлық жұмыстың тиісті бағыттары бойынша Тексеру комиссиясының мүшелері жүзеге асырады.

9. Сапа бақылауын жүргізу тәртібі

66. Сапа бақылауын Сапаны бақылау және құқықтық қамтамасыз ету бөлімі Қағидаларға және Тексеру комиссиясы төрағасының бұйрығымен бекітілген Сапа бақылауын жүзеге асыру бойынша сыртқы мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың рәсімдік стандартын қолдану жөніндегі әдіснамалық басшылық (бұдан әрі – Әдіснамалық басшылық) негізінде жүргізеді.
67. Аудит жоспарларының және аудит бағдарламаларының жобалары мемлекеттік аудит объектілерін алдын ала зерделеу аяқталғаннан кейін келесі жұмыс күнінен кешіктірмей, бірақ мемлекеттік аудитке шыққанға дейін бес жұмыс күнінен кешіктірмей сапаны бақылауға беріледі.
68. Аудиторлық есептердің, Тізілімнің және аудиторлық есепке басқа да қосымшалардың, мемлекеттік аудит объектілерінің қарсылықтарының түпнұсқаларын келіп түскен күннен бастап үш жұмыс күні ішінде Әкімшілік жұмыс және ақпараттандыру бөлімі сканерлейді, ЭҚАБЖ және Тексеру комиссиясының ведомстволық АЖ-де тіркеледі және сапаны бақылауға беріледі.
Егер жоғарыда көрсетілген құжаттар Әкімшілік жұмыс және ақпараттандыру бөліміне сағат 16.00-ден кейін ұсынылған жағдайда, сканерлеу мерзімі келесі жұмыс күнінен бастап есептеледі.
69. Аудиторлық қорытындылар, жиынтық тізілімдер, нұсқамалар мен қаулылар жобаларының сапасын бақылау Тексеру комиссиясының төрағасына ұсынғанға дейін жүзеге асырылады.
70. Мемлекеттік аудит сапасын бақылау нәтижелері бойынша аудиторлық іс-шараларды бағалау жүргізіледі, ол мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау стандарттарын сақтаудың қажетті шарты болып табылады.
71. Аудиторлық іс-шараны бағалауды Жоспарлау, талдау және есептілік бөлімі және Сапаны бақылау және құқықтық қамтамасыз ету бөлімі Әдіснамалық басшылыққа сәйкес жүзеге асырады.
Аудиторлық іс-шараларды бағалауды ұйымдастыруды және оның жүргізілуін бақылауды Аппарат басшысы жүзеге асырады.

10. Тексеру комиссиясының отырыстарын өткізу

72. Тексеру комиссиясының отырыстары аудиторлық іс-шаралардың аяқталуын ескере отырып, отырыстарды өткізудің тоқсан сайын нақтыланатын жылдық кестесіне сәйкес жоспарланады және өткізіледі.
Аудиторлық іс-шараның нәтижелерін қарау бойынша Тексеру комиссиясының алдағы отырысы туралы анонс Тексеру комиссиясының интернет-ресурсында оны өткізгенге дейін бір жұмыс күнінен кешіктірмей орналастырылады.
73. Тексеру комиссиясының отырысы, егер оған Тексеру комиссиясы мүшелерінің кемінде үштен екісі қатысса, заңды деп есептеледі.
74. Бірлескен аудит жүргізілген жағдайда отырысқа аудитке қатысқан мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау органдарының өкілдері қатысады.
75. Заңнамада белгіленген жағдайларды қоспағанда, Тексеру комиссиясының отырыстары ашық болып табылады және мемлекеттік немесе орыс тілдерінде жүргізіледі.
76. Аудит қорытындысы бойынша отырыстарды дайындау кезінде Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараны өткізуге жауапты мүшесі аудит тобының басшысымен бірлесіп отырыс өткізілгенге дейін кемінде 3 жұмыс күні бұрын отырыстарды өткізудің бекітілген кестесіне сәйкес Жоспарлау, талдау және есептілік бөліміне тиісті материалдарды (отырысқа шақырылатындардың тізімі, аудит объектілеріне қойылатын сұрақтар, баяндаманың, аудиторлық қорытындының, қаулының, нұсқаманың, жиынтық тізілімнің жобалары) ұсынады.
Жоспарлау, талдау және есептілік бөлімі Аппарат басшысының және Тексеру комиссиясының жауапты мүшелерінің келісімі бойынша отырыстың күн тәртібін және оны өткізу тәртібін әзірлейді. Тексеру комиссиясының отырыстарын материалдық-техникалық дайындауды және қамтамасыз етуді Әкімшілік жұмыс және ақпараттандыру бөлімі жүзеге асырады.
77. Аудиторлық қорытындының және жиынтық тізілімнің жобалары сапа бақылауын және заңдық сараптама жүргізілгеннен кейін Қағидаларда белгіленген мерзімде Жоспарлау, талдау және есептілік бөлімімен Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің қолы қойылған ілеспе хатпен отырыс өткізу мерзімі туралы хабардар ете отырып, негізгі мемлекеттік аудит объектісіне жібереді.
78. Аудит объектісі өкілдерінің қатысуымен талқылау талап етілмейтін мемлекеттік аудит материалдары бойынша отырыстар олардың қатысуынсыз өткізілуі мүмкін.
79. Оның барысында құпия мәліметтерге жатқызылған мәліметтерді қамтитын мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау материалдары талқыланатын отырыстар Қазақстан Республикасында құпиялылық режимін қамтамасыз ету жөніндегі заңнама талаптары сақтала отырып өткізіледі.
80. Құпия мәліметтерге жатқызылған мәліметтері бар мәселелерді қарау кезінде бейне және фотоаппаратураны, ұялы телефондарды және өзге де жазу құрылғыларын пайдалануға жол берілмейді. Жергілікті желілер мен дербес компьютерлер тоқтан ажыратылады, селекторлы байланыс тоқтатылады.
81. Отырыс қысқа мерзімде өткізілетін жағдайда, отырысқа материалдар қысқартылған нұсқада дайындалуы және Тексеру комиссиясының мүшесі оны өткізген күні енгізуі мүмкін.
82. Тексеру комиссиясының отырыстарын өткізудің ұйымдастырылуын бақылауды Тексеру комиссиясы аппаратының басшысы қамтамасыз етеді.
83. Тексеру комиссиясының отырысында мәселелерді қарау нәтижелері бойынша шешім ашық дауыс беру жолымен қабылданады. Егер отырысқа қатысушы Тексеру комиссиясы мүшелерінің санынан жартысынан астамы дауыс берсе, шешім қабылданды деп есептеледі. Дауыстар тең болған жағдайда төрағалық етушінің дауысы шешуші болып табылады.
84. Отырысқа шығарылатын мәселені талқылау кезінде Тексеру комиссиясының мүшелері ерекше пікір білдіруге құқылы, ол жазбаша түрде ресімделеді және отырыс хаттамасына қоса беріледі.
85. Тексеру комиссиясының отырысын өткізу кезінде хаттама жүргізіледі. Оны ресімдеу үшін Жоспарлау, талдау және есептілік бөлімінің қызметкерлері қатарынан хатшы немесе Аппарат басшысы белгілеген қызметкер тағайындалады. Хаттамада талқыланатын мәселелердің мәні, қатысып отырған адамдардың тізімі, талқылауға шығарылған мәселелер бойынша баяндамашылар мен сөз сөйлеушілер, отырыста қабылданған шешімдер көрсетіледі. Қажет болған жағдайда Тексеру комиссиясы отырыстарының аудио- және бейнежазбасы, кейіннен фонограммаларды таратып жазу және оларды басып шығару арқылы жүргізілуі мүмкін, олар отырыс хаттамасына қоса тіркеледі (техникалық мүмкіндіктер болған жағдайда).Тексеру комиссиясы отырысының хаттамасы ол өткізілген күннен бастап үш күн мерзімде жасалады.
86. Тексеру комиссиясы отырыстарының хаттамаларына отырысқа қатысқан Тексеру комиссиясының мүшелері бұрыштама қояды және отырысқа төрағалық етуші қол қояды.
87. Аудитке жауапты Тексеру комиссиясының мүшесі аудиторлық іс-шараның қорытындысы бойынша баспасөз хабарламасы мен ақпаратты дайындайды, олар Тексеру комиссиясы төрағасының келісімі бойынша Тексеру комиссиясының отырысы өткізілгеннен кейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей Тексеру комиссиясының интернет-ресурсында, сондай-ақ қажет болған жағдайда басқа да бұқаралық ақпарат құралдарында орналастырылады.

11. Тексеру комиссиясының шешімдерін ресімдеу тәртібі

88. Тексеру комиссиясының отырыстарында қабылданған шешімдер тиісті қаулылармен ресімделеді.
89. Тексеру комиссиясының әрбір Қаулысына, Нұсқамасына және отырысының хаттамасына «Мемлекеттік органдардың электрондық құжат айналымының бірыңғай жүйесі» ақпараттық жүйесінде (бұдан әрі – ЭҚАБЖ) тіркей отырып, ағымдағы жылы оның бірінші отырысын өткізу басталғаннан бастап рет-ретімен нөмір беріледі. Нұсқаманы ЭҚАБЖ-да тіркеу Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараның қорытындылары қаралған қаулысының нөмірі мен күнін ескере отырып, қаулы нөміріне дефис арқылы жүзеге асырылады. Бір аудиторлық іс-шарада бірнеше нұсқама болған жағдайда, нұсқама нөмірі ұлғаймалы тәртіпте беріледі. Тексеру комиссиясының қаулысы қабылданған күн аудиторлық іс-шараның аяқталу күні болып табылады.
90. Отырыстардың қорытындылары бойынша қабылданған шешімдерді мемлекеттік аудит объектілеріне және мүдделі мемлекеттік органдарға жеткізуді аудиторлық іс-шараларға жауапты Тексеру комиссиясының мүшелері Қаулыға қол қойылғаннан кейін үш жұмыс күні ішінде белгіленген тәртіппен жүзеге асырады.
91. Мемлекеттік аудит объектілеріне ұсынымдарды орындау және бұзушылықтарды жою үшін Аудиторлық қорытындыны немесе Аудиторлық қорытындыдан үзінді көшірмені қоса бере отырып, Тексеру комиссиясының нұсқамалары жіберіледі. Тексеру комиссиясының нұсқамалары мен Аудиторлық қорытындысы толық көлемде Астана қаласының әкімдігіне және құқық қорғау органдарына жіберілуі мүмкін.

12. Аудит материалдарын тапсыру, қабылдау және сақтау тәртібі

92. Мемлекеттік аудиторлар Аудиторлық есептің (№1 дана), Тізілімнің және аудиторлық есепке басқа да қосымшалардың, мемлекеттік аудит объектілерінің қарсылықтарының (бар болса) түпнұсқаларын, оларды аудит объектісіне ұсынған күннен бастап келесі жұмыс күні ішінде Әкімшілік жұмыс және ақпараттандыру бөліміне тізімдемеде құжаттардың атаулары мен парақтар санын көрсете отырып тапсырады, олар аудиторлық іс-шараның қалған материалдарымен толықтырылғанға дейін жинақтаушы папкада қалыптастырылады.
93. Объективті себептер туындаған жағдайда (іссапардан жұмыс күнінің соңында (демалыс күндері) келу, сыртқаттану) аудиторлық есептердің, Тізілімнің түпнұсқалары және басқа да қосымшалар келесі жұмыс күнінен кешіктірілмей тапсырылады.
94. Егер аудиторлық іс-шараның материалдарына сараптамалық және заңды қорытындыны дайындау кезінде мемлекеттік аудиторлар тіркелген аудиторлық есепке қоса берілмеген басқа да құжаттарды ұсынған жағдайда, мұндай құжаттарды олар мемлекеттік аудит материалдарына, оның ішінде аудиторлық есептің электронды нұсқасына қоса тіркейді.
Құжаттарды қоса тіркеу мемлекеттік аудит тобы жетекшісінің Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің атына аудиторлық іс-шараны жүргізу аяқталғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде қызметтік жазба дайындауы арқылы жүзеге асырылады.
Қызметтік жазба ЭҚАБЖ арқылы жіберіледі.
95. Тексеру комиссиясының Аудиторлық қорытындысын бекітіп, Нұсқамасына қол қойғаннан кейін бес жұмыс күні ішінде мемлекеттік аудит тобының жетекшісі Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесінің келісімі бойынша мемлекеттік аудит материалдарын (алдын ала зерделеу материалдарының, Аудит жоспарының, Аудит бағдарламасының, Аудиторлық тапсырмалардың, Тапсырмалардың түпнұсқаларын, сараптамалық қорытындыны, Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі қол қойған Аудиторлық қорытындыны, Жиынтық тізілімді, Тексеру комиссиясының төрағасы қол қойған отырыс хаттамасын, қаулы, нұсқамалар) алдын ала зерделеу жүргізу туралы хабарлама, аудиторлық іс-шара жүргізу туралы хабарлама, құжаттарды ұсыну туралы талап, мемлекеттік аудит объектілерінің қарсылықтары мен түсіндірмелері (болған жағдайда) және Тексеру комиссиясының қарсылықтарға уәжделген жауаптары, құқықтық қамтамасыз етуге және сапа бақылауына жауапты құрылымдық бөлімшелердің сараптамалық қорытындылары, материалдарды қоса тіркеу туралы қызметтік жазбаны (болған жағдайда) қамтыған аудиторлық іс-шара материалдары бар жинақ папканы толықтырып, кейіннен архивке өткізу үшін құжат айналымына жауапты құрылымдық бөлімшеге тапсырады, аудиторлық іс-шара материалдарының электрондық нұсқалары Бірыңғай дерекқордың электрондық архивіне және «Ревком» АЖ-ға енгізіледі.
96. Мемлекеттік құпияларды қамтитын аудиторлық іс-шаралардың материалдары Қазақстан Республикасында құпиялылық режимін қамтамасыз ету жөніндегі заңнамада белгіленген талаптарға сәйкес есепке алынады және сақталады.
97. Сотқа немесе әкімшілік құқық бұзушылық туралы істерді қарауға уәкілетті органдарға жіберілген материалдардың көшірмелері Сапаны бақылау және құқықтық қамтамасыз ету бөлімінде сақталады және жеке журналдарда тіркеледі. Әкімшілік жұмыс және ақпараттандыру бөліміне сақтауға тапсырылған әкімшілік материалдардың көшірмелері Тексеру комиссиясының жалпы хат-хабарынан бөлек сақталады.
98. Аудиторлық іс-шаралардың материалдарын жасау және ресімдеу кезінде құжаттар мынадай ретпен қалыптастырылуы тиіс:
1) Тексеру комиссиясы Қаулысының көшірмесі;
2) Тексеру комиссиясы Нұсқамасының көшірмесі;
3) аудиторлық қорытынды, Тексеру комиссиясы мүшесінің баяндамасы;
4) бұзушылықтар мен кемшіліктердің жиынтық тізілімі;
5) Тексеру комиссиясының төрағасы қол қойған отырыс хаттамасы;
6) аудит жоспары;
7) аудит бағдарламасы;
8) аудиторлық тапсырмалар;
9) тапсырма;
10) қарсылықтарды қарау хаттамасы (бар болған жағдайда);
11) аудиторлық есепке қарсылық (болған жағдайда);
12) аудиторлық есеп қосымшаларымен бірге мынадай ретпен:

 • бұзушылықтар мен кемшіліктер тізілімі;
 • түсіндірулер, кестелер, графиктер, бақылау өлшеу актілері және т.б.;
 • бұзушылық фактілерін растайтын құжаттардың көшірмелері;
 • хабарлама, талап;
 • қосымша материалдар;

13) сараптамалық қорытынды (болған жағдайда);
14) алдын ала зерделеу туралы ақпарат;
15) мемлекеттік аудит тобымен жүргізілген Нұсқаулық;
16) үстеме тексеруге тапсырма;
17) үстеме тексерулердің аудиторлық есептеріне қарсылықтар (бар болған жағдайда);
18) үстеме тексерулердің аудиторлық есептеріне қарсылықтарды қарау хаттамасы (бар болған жағдайда);
19) үстеме тексерулердің аудиторлық есептері қосымшаларымен бірге мынадай ретпен:

 • кестелер, түсіндірулер, графиктер, бақылау өлшемінің актілері және т.б.;
 • бұзушылық фактілерін растайтын құжаттардың көшірмелері.

Көрсетілген ретпен қалыптастырылған барлық құжаттар тігіледі, Әкімшілік жұмыс және ақпараттандыру бөлімімен нөмірленеді.

99. Мемлекеттік аудит материалдарын қалыптастырудың соңғы кезеңі Тексеру комиссиясының мемлекеттік аудит жүргізуге жауапты мүшесі, мемлекеттік аудит тобының жетекшісі және/немесе аудит жүргізген қызметкер, материалдарды сақтауға қабылдаған Әкімшілік жұмыс және ақпараттандыру бөлімінің жауапты қызметкері аудит материалдарын қабылдау-тапсыру тізімдемесіне қол қою болып табылады.
100. Аудит материалдарын сақтауға қабылдауды тіркеу тігілген, нөмірленген және елтаңбалық мөрмен расталған аудит материалдарын есепке алу журналында жүзеге асырылады, онда мыналар:
1) мемлекеттік аудит объектісінің атауы;
2) аудит жүргізуге тапсырманың нөмірі мен күні;
3) мемлекеттік аудитті жүргізуге жауапты Тексеру комиссиясы мүшесінің тегі және аты-жөні;
4) аудит материалдарындағы парақтар саны;
5) мемлекеттік аудит тобы жетекшісінің тегі мен аты-жөні және оның қолы;
6) аудит материалдарын қабылдаған Әкімшілік жұмыс және ақпараттандыру бөлімінің жауапты қызметкерінің тегі және аты-жөні көрсетіледі.
101. Аудиторлық іс-шаралар материалдарының уақтылы және толық тапсырылуына Тексеру комиссиясының мүшесі, аудит тобының жетекшісі және /немесе аудиторлық іс-шараға қатысқан мемлекеттік аудиторлар, Мемлекеттік аудит бөлімінің басшысы және Әкімшілік жұмыс және ақпараттандыру бөлімі жауапты болады. Аудиторлық іс-шаралар материалдарының уақтылы тапсырылуын бақылауды Тексеру комиссиясы аппаратының басшысы жүзеге асырады.
102. Мемлекеттік аудит материалдарын қабылдағаннан кейін олардың сақталуына Әкімшілік жұмыс және ақпараттандыру бөлімінің жауапты қызметкері жауапты болады. Сақтауға қабылданған мемлекеттік аудит материалдары қол жетімділігі шектеулі, қажетті санитариялық және өртке қарсы нормалар сақталған арнайы бөлінген және бейімделген орынжайда сақталады.
103. Аудит материалдарының түпнұсқаларын беру туралы мәліметтерді Әкімшілік жұмыс және ақпараттандыру бөлімінің жауапты қызметкері тігілген, нөмірленген және елтаңбалы мөрмен расталған журналда тіркейді, онда мыналар:
1) алушының тегі және аты-жөні;
2) аудит материалдарын беруге рұқсат берген тұлғаның тегі мен аты-жөні (қажет болған жағдайда – растайтын құжат көрсетіледі);
3) материалдардың түрі;
4) аудиторлық іс-шара материалдарын алған күн;
5) аудиторлық іс-шара материалдарын қайтару күні көрсетіледі.
104. Тексеру комиссиясы қаулыларының түпнұсқаларын сақтауды Тексеру комиссиясының іс қағаздарын жүргізуді ұйымдастыру қағидаларына сәйкес Жоспарлау, талдау және есептілік бөлімі жүзеге асырады.
Тексеру комиссиясының нұсқамаларының түпнұсқаларын сақтауды Тексеру комиссиясының іс қағаздарын жүргізуді ұйымдастыру қағидаларына сәйкес аудиторлық іс-шараларға жауапты Тексеру комиссиясының мүшелері жүзеге асырады.
105. Аудиторлық іс-шараның мәліметтерін оған уәкілетті мемлекеттік органдарға, бұқаралық ақпарат құралдарына және өзге де тұлғаларға беру Тексеру комиссиясы төрағасының келісімі бойынша Аппарат басшысының шешімі негізінде жүзеге асырылады.

13. Тексеру комиссиясының Аудиторлық қорытындысында, нұсқамаларында қамтылған ұсынымдардың орындалуын бақылауды ұйымдастыру

106. Тексеру комиссиясының аудит қорытындылары бойынша қабылданған Аудиторлық қорытындысында қамтылған ұсынымдардың, нұсқамаларының орындалуына мониторинг жүргізу Тексеру комиссиясының аудитті жүргізуге жауапты мүшелеріне жүктеледі.
107. Сапаны бақылау және құқықтық қамтамасыз ету бөлімі жарты жылда бір рет құқық қорғау және уәкілетті органдарға жіберілген аудиторлық іс-шаралардың материалдарын қарау нәтижелеріне олармен салыстыру жолымен мониторинг жүргізеді.
108. Жоспарлау, талдау және есептілік бөлімі Тексеру комиссиясының аудиторлық қорытындысында қамтылған ұсынымдардың, нұсқама тармақтарының орындалуын есепке алуды жүзеге асырады.
109. Жоспарлау, талдау және есептілік бөлімі аудит қорытындысы бойынша қабылданған аудиторлық қорытындыда қамтылған ұсынымдардың, Тексеру комиссиясының нұсқамаларының орындалу мониторингі нәтижелері туралы ақпаратты Тексеру комиссиясы төрағасының және Аппарат басшысының қарауына ай сайын есептіден кейінгі бесінші күннен кешіктірмей ұсынады.
110. Сапаны бақылау құқықтық қамтамасыз ету бөлімі жартыжылдықтың қорытындылары бойынша есепті кезеңнен кейінгі екінші айдың 20 күнінен кешіктірмей, Тексеру комиссиясының төрағасына аудиторлық іс-шаралар материалдарының сапасын бақылаудың нәтижелері туралы, сондай-ақ Тексеру комиссиясының нұсқамаларының орындалу сапасы жөнінде жинақталып қорытылған ақпарат ұсынады.
111. Жоспарлау, талдау және есептілік бөлімі Тексеру комиссиясының Нұсқамаларының орындалу мерзімі келгенге дейін үш жұмыс күні бұрын Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесіне олардың орындалу мерзімі туралы жазбаша түрде ескертеді.
112. Мемлекеттік аудит объектісі Нұсқамалар тармақтарының орындалуы жөніндегі ақпаратты тиісті мерзімдерде ұсынбаған жағдайда, Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі Нұсқама тармақтарының орындалу мерзіміне дейін кемінде екі жұмыс күні бұрын мемлекеттік аудит объектісіне ЭҚАБЖ (болған жағдайда) арқылы немесе қағаз түрінде поштамен ӘҚтК-нің 462-бабында көзделген әкімшілік жауаптылық туралы ескерту жібереді.
113. Нұсқаманың және Аудиторлық қорытындының тармақтарын бақылаудан алу немесе орындау мерзімін ұзарту Сапаны бақылау және құқықтық қамтамасыз ету бөлімінің тиісті қорытындысы негізінде Тексеру комиссиясы төрағасының шешімі бойынша жүзеге асырылады.
114. Тексеру комиссиясының төрағасы тиісті шешім қабылдаған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі мемлекеттік аудит объектісін аудиторлық қорытындыда қамтылған ұсынымдардың және (немесе) Тексеру комиссиясы нұсқамасының тармақтарының бақылаудан алынғаны не орындалуының ұзартылғаны туралы хабардар етеді.
115. Мемлекеттік аудит объектісі ақпаратты ұсынбаған, көрсетілген мерзімде нұсқама тармақтарын орындамаған немесе тиісінше орындамаған жағдайда Тексеру комиссиясының аудиторлық іс-шараға жауапты мүшесі Қағидаларда белгіленген тәртіппен шаралар қабылдайды.
116. Мемлекеттік аудит объектісінің Тексеру комиссиясының Аудиторлық қорытындысында қамтылған ұсынымдарды және нұсқамаларының тармақтарын орындауын талдау Қағидаларда белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады.
117. Қажет болған жағдайда, Аудиторлық қорытындыда қамтылған ұсынымдарды және нұсқаманың тармақтарын орындау барысы туралы мәселені талқылау Тексеру комиссиясының отырысына шығарылады, оны қарау қорытындылары бойынша тиісті шешім қабылданады.

14. Сараптамалық-талдау қызметі

118. Тексеру комиссиясы тоқсан сайын, есепті тоқсаннан кейінгі екінші айдың 20-күнінен кешіктірмей жергілікті бюджеттің атқарылуы туралы Астана қаласының мәслихаты мен әкімі үшін жедел ақпаратты қалыптастыру мақсатында Астана қаласының бюджетіне қатысты ағымдағы бағалауды (сараптамалық-талдау қызметі) жүзеге асырады.
119. Ағымдағы бағалауды жүргізу кезінде жедел есептілік пен тиісті мемлекеттік органдар, бюджеттік бағдарламалар әкімшілері және квазимемлекеттік сектор субъектілері электрондық нысанда, оның ішінде мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау жөніндегі бірыңғай дерекқор арқылы беретін ақпаратты өңдеуге және талдауға негізделген талдамалық ақпарат пайдаланылады.
120. Сараптамалық-талдау қызметін Жоспарлау, талдау және есептілік бөлімі және өздері жетекшілік ететін бағыттар бойынша Тексеру комиссиясының мүшелері қамтамасыз етеді.
121. Ағымдағы бағалау нәтижелері тәуекелдерді басқару жүйесін қалыптастыру кезінде ескеріледі.

15. Тексеру комиссиясының есептерін жасау

122. Тексеру комиссиясы есепті жылдан кейінгі жылдың 20 мамырынан кешіктірмей Астана қаласының жергілікті бюджетінің атқарылуы туралы есепті мәслихаттың қарауына ұсынады.
123. Астана қаласының жергілікті бюджетінің атқарылуы туралы есеп сыртқы мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың тиісті рәсімдік стандартында белгіленген тәртіппен жасалады.
124. Тексеру комиссиясы тоқсан сайын Есеп комитетіне есепті кезеңдегі өз жұмысы туралы ақпарат береді. Ұсынылатын ақпараттың нысаны мен құрылымы сыртқы мемлекеттік аудиттің және қаржылық бақылаудың тиісті рәсімдік стандартынмен регламенттеледі.
125. Тексеру комиссиясының жұмыс қорытындылары туралы есептерді есепті кезеңде өткізілген аудиторлық, талдамалық және ұйымдастыру іс-шараларының қорытындылары негізінде бөлімдер дайындайды.
126. Бөлімдердің жұмыс қорытындылары туралы тоқсан сайынғы есептерді бөлім басшылары дайындайды, Тексеру комиссиясы аппаратының басшысы бекітеді және есепті тоқсаннан кейінгі айдың 10-нан кешіктірмей Тексеру комиссиясы Төрағасының қарауына енгізіледі.
127. Бөлім жұмысының жылдық қорытынды есебін бөлім басшылары дайындайды, аппарат басшысымен келісіледі және есепті жылдан кейінгі жылдың 15 қаңтарынан кешіктірмей Тексеру комиссиясы Төрағасының қарауына енгізіледі.
128. Бөлім жұмысының есептерінің уақытылы ұсынылуын бақылауды Аппарат басшысы қамтамасыз етеді, бөлім жұмысының есептерін есепке алуды Әкімшілік жұмыс және ақпараттандыру бөлімі жүзеге асырады.

16. Өтініштерді қараудың және азаматтарды қабылдауды жүргізудің тәртібі

129. Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау «Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау тәртібі туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Тексеру комиссиясының іс қағаздарын жүргізуді ұйымдастыру қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.
130. Азаматтарды қабылдауды Тексеру комиссиясының төрағасы, Тексеру комиссиясының мүшелері, аппарат басшысы, Әдеп жөніндегі уәкіл Тексеру комиссиясы Төрағасының бұйрығымен бекітілген кестеге сәйкес жүзеге асырады.
131. Келушілерді қабылдау кестесі Тексеру комиссиясының интернет-ресурсында, сондай-ақ келушілерді қабылдайтын тұлғаларды және қабылдау уақытын көрсете отырып, көрінетін қолжетімді жерлерде мемлекеттік және орыс тілдерінде орналастырылады.
132. Азаматтарды қабылдау есебін әкімшілік жұмыс және ақпараттандыру бөлімінің қызметкері өтініш берушінің тегі, аты, әкесінің аты, оның жұмыс орны, лауазымы, мекенжайы, өтініштің қысқаша мазмұны, тапсырма және қарау нәтижелері көрсетіле отырып, азаматтарды қабылдауды есепке алу журналында жүргізеді.
133. Азаматтарды қабылдау кезек тәртібімен жүргізіледі. Оны сақтау үшін Әкімшілік жұмыс және ақпараттандыру бөлімі жазба жүргізеді. Ұлы Отан соғысына қатысушылар, оларға теңестірілген адамдар, мүгедектер, жүкті әйелдер кезектен тыс қабылданады.
134. Келуші қойған мәселелерді білікті шешуді қамтамасыз ету үшін қабылдауды жүзеге асыратын лауазымды тұлға олардың қарауына аппарат қызметкерлерін тарта алады немесе олардан қажетті кеңес ала алады.
135. Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың өтініштері, егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарда оларды қараудың өзге де ережелері көзделмесе, заңнамада белгіленген тәртіппен қаралады. Қажет болған жағдайда қабылдауға аудармашы тартылады.
136. Егер арыз немесе шағым қабылдау кезінде шешілмейтін болса, онда азаматтар көтерген мәселелер жазбаша түрде жазылады және заңнамада белгіленген тәртіппен қаралады.
137. Егер келуші өтініш жасаған мәселені шешу Тексеру комиссиясының құзыретіне кірмейтін болса, онда қабылдауды жүргізуші оған қандай ведомствоға (ұйымға немесе мекемеге) жүгіну керектігін түсіндіреді және мүмкіндігінше оған қажетті көмек көрсетеді.

17. Тексеру комиссиясы Төрағасының бұйрықтарын дайындау тәртібі

138. Тексеру комиссиясы төрағасының бұйрықтары (бұдан әрі – Бұйрықтар) оларды шешу Тексеру комиссиясы төрағасының жеке-дара өкімдік қызметі шегінде болатын мәселелерді регламенттеу үшін шығарылады.
139. Дайындалған бұйрықтардың жобалары Аппарат басшысымен, Сапаны бақылау және құқықтық қамтамасыз ету бөлімімен нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігіне (персоналды басқару қызметінің бұйрықтарын қоспағанда), қажет болған жағдайда Тексеру комиссиясының мүдделі мүшелерімен және бөлімдермен келісіледі, одан кейін Тексеру комиссиясының Төрағасына қол қоюға мемлекеттік және қажет болған жағдайда орыс тілдерінде ресми бланкіде жіберіледі.
140. Бұйрықтардың жобаларын дайындауды Тексеру комиссиясының тиісті бөлімдері жүзеге асырады. Қол қойылғаннан кейін бұйрықтарды тіркеуді персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) жүзеге асырады. Тексеру комиссиясының мүшелері және бұйрықты орындауға жауапты немесе онда аталған аппарат қызметкерлері бұйрықтың мазмұнымен міндетті түрде таныстырылуы тиіс.

18. Демалыс беру және қызметтік іссапарларға жіберу тәртібі

141. Тексеру комиссиясының Төрағасын, мүшелерін және аппарат қызметкерлерін қызметтік өкілеттіктерін іске асыру шеңберінде, сондай-ақ қайта даярлау және біліктілігін арттыру мақсатында оның ішінде шетелге іссапарға жіберген жағдайда, қызметтік іссапарға жіберу Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Тексеру комиссиясы Төрағасының бұйрығы негізінде жүзеге асырылады.
142. Тексеру комиссиясының Төрағасын, Тексеру комиссиясының мүшелерін және аппарат қызметкерлерін іссапарға жіберу туралы бұйрықтардың жобаларын персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) ресімдейді.
143. Іссапарға жіберу туралы бұйрықтарға іссапарға барардан кемінде екі жұмыс күні бұрын қол қойылуы тиіс.
144. Қазақстан Республикасының шегінде, сондай-ақ шет мемлекеттерге қызметтік іссапарларға жіберілетін Тексеру комиссиясы қызметкерлерінің шығыстарын өтеу тәртібі мен шарттары Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасымен реттеледі.
145. Демалыс беру Тексеру комиссиясының төрағасы бекіткен кестеге сәйкес, Еңбек кодексіне және Мемлекеттік қызмет туралы заңнамаға сәйкес жүзеге асырылады. Тексеру комиссиясы қызметкерлерінің демалыс беру туралы өтініштері демалысқа шыққанға дейін кемінде бес жұмыс күні бұрын Төрағаға енгізіледі.

19. Қорытынды ережелер

146. Тексеру комиссиясының Төрағасы, қызметі тиісті ережелермен және бұйрықтармен айқындалатын консультативтік-кеңесші және сараптамалық комиссиялар (кеңестер) құруға құқылы.
147. Аппарат бөлімшелері арасында ұйымдастырушылық сипаттағы келіспеушіліктер туындаған жағдайда, оларды Тексеру комиссиясы аппаратының басшысы шешеді.

артқа